โอลีฟ ถูกหามส่ง รพ เผยผลตรวจ

เรียกว่าเป็นเ ห ตุ ก า รณ์ที่สร้างความต ก ใ จอย่างมาก เมื่อทราบข่ า ว แม่ค้าโ ตเ กี ย วกรอบ อย่างสาวโอลีฟ ที่เกิดอ า ก า รวูบห ม ดส ติกลางคอนโด

จากนั้นได้นำตัว สาวโอลีฟ ส่งรพด่วน โดยทางด้าน ห ม อได้ทำการ รั ก ษ า และส่งเ ลื อ ด ต ร ว จ  มีอ า ก า รดีขึ้นแล้ว

ต่อมาด้านโอลีฟเผยว่า ก่อนหน้านี้ตนมีอาการป ว ด หั วอย่างหนัก เ กิ ดจากความเ ค รี ย ดหลายๆอย่าง

พอทำงานเสร็จก็ก ลั บห้องพักทันที เพื่อพักผ่อน ที่จะไป ทำ ง า นต่อ แต่ ป ร า ก ฎว่า ไม่ได้ไป

และก็ไม่มีใครส า มา ร ถติ ด ต่ อตนได้ มา รู้ ตั วอีกทีก็คืออยู่โ ร งพ ย า บ า ลแล้ว ซึ่งคนที่มาเจอบอกว่า เห็นตนนอนห ม ด ส ติ

และมีเ ลื อ ดออกจ มู กจึงรีบพาส่งรพ แล้วตอ น นี้ยังต้องรั ก ษ าตัวที่โ ร ง พ ย า บ า ล

เพื่อรอห ม อและผ ล ต ร ว จเ ลื อ ด ทั้งนี้หมอได้บอกว่าโอลีฟ ติดเ ชื้ อแ บ คที เ รี ยใน เ ลื อ ด

และจะมีเส้นเ ลื อ ดในส ม อ งแ ต กหรือตี บ หรือเปล่า ต้องรอ ผ ลอีกที ห ม อจะมาแ จ้ งอีกครั้ง

ส่งร พ ด่วน

สาวโอลีฟ

แม่ ค้า โตเกียว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *