โบกี้ไลอ้อน ประกาศโสดแล้ว ยังไม่พร้อมเปิดใจ

เรียกว่า หล า ย ค นต่างจั บต าเรื่องสถ า น ะค ว า ม รั กมาพักใหญ่ สำหรับ นั ก ร้ อ งสาวดัง

โบกี้ไลอ้อน พิชญ์สินี กับแ ฟ นหนุ่ม ยี่ ชยปัญญ์ มือเ บ สวง Safeplanet ที่ทั้งคู่ค บ ห าดูใ จกันมา 5 ปี

ล่าสุด สาวโบกี้ไลอ้อน ได้ออกมาย อ ม รั บว่า โ ส ดแล้ว ต อ น นี้ลดส ถา น ะเ ห ลื อแค่เพื่อนกันเท่านั้น

แต่ยังส า ม า ร ถทำงาน ร่ ว ม กันได้ มันมีการคุ ยกันมาร ะ ย ะยาวแล้ว อยู่ในช่วงที่เราทั้งคู่ไม่พร้อมใช้ส ถ า น ะ แฟน

ด้วยต่างคนต่างไม่มี เ ว ล า ให้กัน มันอยู่กันมาน า นจนเ ห มื อ นเป็นเพื่อนกันมาตลอด

เรื่อง เ ฮิ ร์ ตก็เป็นป ก ติ กับคนที่ อ ก หั ก แต่ความ รู้ สึ กทั้งหมดของตน มันถูกใส่ไว้ในเ พ ล ง

ไม่ได้จะ โ ป ร โ ม ตเพลง แต่ทุกเ พ ล งนั้นเป็นเรื่อง จ ริ งในชีวิต ต อ น นี้รู้ สึ กว่าขอโ ฟกั สการทำ ง า นก่อน

เ ว ล าว่ างก็อยากนอน และคิดว่าในต อ น นี้ตนนั้นยังเป็นค น รั กที่ดีไม่ได้

โบกี้ไลล้อน

โบกี้ไลอ้อน กับ แ ฟ นห นุ่ ม

นัก ร้ อง ส า ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *