โตโน่ เจ็บตัว หลังเล่นคอนเสิร์ต โดดจากเวทีลงน้ำกลางร้าน

เรียกว่าเป็นนั ก ร้ อ งสร้าง ตำน า นที่ไม่ห ยุ ดทีเดียว สำหรับหนุ่มโตโน่ ภาคิน ที่ทำเอาหลายคนต่างนำ

ไปโ ค พ เ ว่ อ ร์ ไม่ว่าจะเป็นท่าเ ต้ นส ต า ร์ ทรถและท่าเ ต้ นของเพลงจิ๊ จ๊ะ จนกล า ยเป็นภาพจำไปแล้ว

ล่าสุด ทางด้าน โตโน่ ได้ไปแส ด งค อ นเ สิ ร์ ต ที่เป็นป า ร์ ตี้วันเกิด โดยทางด้านโ ซ เ ชี ย ลได้มีการออกเผย

ค ลิป ช่วงที่เล่น ค อ น เ สิ ร์ ต นอกจากจะถ อ ดเสื้ออ ว ดก ล้ า มโตแล้วเจ้าตัวได้กร ะโด ด ลงจากเ ว ที ลงส ร ะน้ำในร้าน

เพื่อจะเพิ่มลู กเ ล่ นในการโ ช ว์ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า จะโ ด ดลงแล้วร้องต่อ แต่เกิดผิ ด พ ล า ด

จั ง ห ว ะที่กร ะโ ด ดลงไปดันลื่ น ล้ มทำให้ทั้งตนและไม ค์จ มน้ำ เลยไม่ส า มา ร ถร้องต่อได้ เพราะไ ม ค์ดับ

งานนี้ค ลิ ปนี้ ได้มีการแ ช ร์ไปมากกว่า 2.5 ครั้ง กลายเป็นไว รั สทันที และก็มีบางส่วนที่เข้ามา

วิ พ าก ษ์วิ จ า ร ณ์ถึงเ ห ตุกา ร ณ์ดังกล่าว จนย อ ดค อ ม เ ม้ นต์พุ่งสูงถึง 1.2 พันครั้งทีเดียว

โตโน่

ภาคิน

โดดลงน้ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *