แยม โพสต์ล่าสุด ถูกถล่มหนัก หลังชาวเน็ตรู้ที่มารวย

ถือว่าเป็นอีกข่ า วที่ช็ อ กว งก า รบั นเ ทิ งเลยก็ว่าได้ เมื่อหลังจากที่มีการเ ผ ยแ พ ร่ข่ า วน า งเ อ กสาว แยม ธมลพรรณ์

พร้อมกับ ส า มี อั้น ภูมิพัฒน์ ถูกเจ้าหน้าที่บุ กจั บและต ร ว จยื ดทรั พ ย์สิ นมห าศ า ลที่บ้านห รู

ต่อมาได้ถูกนำตัวคุ มขั งในเ รื อ นจำ โดยไม่ให้มีการป ร ะ กั นตัวทั้งคู่ ล่าสุดทางด้านอิ น ส ต ราแ ก ร มของสาวแยม ที่มักโพสต์

ไ ล ฟ์ส ไ ต ล์ชีวิต ห รูให้หลายคนได้ติ ด ต าม ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถ ทำเอาคนที่ติ ด ต า มต่างเข้ามาวิ พ า ก ษ์วิจ า ร ณ์ กันอย่างมากมาย

เรียกว่าร้ อ นร ะอุ ทีเดียว ยิ่งเ ฉ พ า ะโพสต์ล่าสุดของสาวแยม ที่ถ่ า ยคู่กับบ้านห รูหลังงาม เขียนแ ค ป ชั่ นว่า

ค ริ ส ต์ม า สมีแค่ 1 วัน นอกนั้นคือคิ ด ถึ งคุณ งานนี้เหล่าแฟนๆ ต่างเข้ามาแ ส ด งความคิ ดเ ห็ น ที่ว่า ผิ ดห วั งในตัวสาวแยม

ที่คิดว่ารว ยจากน้ำพั กน้ำแร ง ต ก ใ จในความ ที่ร ว ยกว่าระดับด า รา เบอร์ต้น ใช้ชีวิตดุ จเ จ้ าห ญิ ง

ไม่คิดว่าโ ก ง พร้อมทั้งก็มีให้ กำ ลั งใ จและ เ ป็ น ห่ วงลูกๆ 3 คนที่ยังเ ล็ กอยู่

ไอจีแยม

คอมเม้นต์

สาวแยม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *