คนบันเทิงใจหาย หนุ่ย คดีเด็ด เสียชีวิตแล้ว

หลายคนต่างคุ้ นห น้ าคุ้ นต าเป็นอย่างดี สำหรับนั กแ ส ด งในร า ยก า รค ดีเ ด็ ด

อย่าง หนุ่ย ค ดีเ ด็ ด ที่จะรับบ ทเป็นตำ ร ว จ แล้วเมื่อช่วงต้นปี 2565 ได้รับข่ าว ว่า

หนุ่ย ป่ ว ยเป็นม.. ะ .เ…ร็. ง.. ต่ อ มลูกหมาก ร ะ ย ะ สุดท้ า ย และเข้ารับการรั ก ษ าผ่ า ตั ดจนดีขึ้น

ต่อมา หนุ่ย เ ปิ ด ใ จว่า ร่ า ง ก า ยไม่ค่อยแ ข็ ง แ ร ง อ า ก า ร เริ่มท รุ ดลงเรื่อยๆ

จนกระทั่งล่าสุด ได้ทราบข่ า วร้ า ยกับการจากไปของ หนุ่ย ค ดี เ ด็ ด

ซึ่งคนบั นเ ทิ งต่ า งโพสต์ไว้อ า ลั ยกันอย่างมากมาย ทั้ง หนุงหนิง ที่โพสต์ผ่านทางเ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัวว่า

รู้สึ กช็ อ ก ห ลั บให้ส บ า ยนะ ไปเป็นเ ท ว ด าบนส ว ร รค์ ขอบคุณมิ ต ร ภ า พอันยาวน า นกว่า 20ปี

งานนี้เหล่าแฟนค ลั บและชาวเ น็ ตต่างเข้ามาแสดงความเ สี ย ใ จและไว้อ า ลั ยอย่างล้นหลาม

โพสต์หนุ่ย

คนบันเทิง อา ลั ย

โพสต์หนุงหนิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *