ปิดคดีโลกสองใบ ศาลสั่งจำคุก อดีตผจก.จั๊กจั่น

ท น า ย นิด้า โ พ ส ต์ ภาพกับ เค วัฒนา ส า มี ด า ร า ส า ว จั๊กจั่น อคัมย์สิริ หลังไปขึ้น ศ า ล แขวงดอนเมือง

ใน ค ดี ที่ ฟ้ อ ง ร้อง อ ดี ต ผู้ จั ด การ ด า ร า ส า ว ใส่ความเท็จ กุเรื่องให้ได้รับความ เ สี ย หายต่อชื่อเสียง

ระบุว่า ค ดี #โลกสองใบ ที่คุณเค วัฒนา และคุณจั๊กจั่น อคัมย์สิริ เคยถูก อ ดี ต ผู้ จั ด การใส่ความ เ ท็ จ

กุเรื่องให้ได้รับความ เ สี ย หายต่อชื่อเสียง วันนี้ ศ า ล ได้โปรดอ่านคำพิ พ า ก ษ า โดยมีคำพิ พ า ก ษ า ลง โ ท ษ

จำ คุ ก จำเลย 18 เดือน สารภาพลด โ ท ษ กึ่งหนึ่ง เหลือจำ คุ ก 9 เดือน แม้จะให้การรับ ส า ร ภาพ

และวาง เ งิ น ค่า เ สี ย หายให้บางส่วน แต่ ศ า ล เห็นว่าพฤติ ก า ร ณ์ มีความ ร้ า ย แ ร ง เนื่องจากการนำข้อความ เ ท็ จ

ไปบอกกล่าวกับบุคคลผู้มีชื่อเสียง อาทิ คุณหนุ่ม กรรชัย,คุณบุ๋ม ปนัดดา,คุณหนิงปณิตา

เห็นได้ว่าจำเลยมี เ จ ต น า ให้ ข่ า ว แพร่หลายไปยังสาธารณะเป็นวงกว้าง อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขชื่อเสียงคุณเค

ให้กลับคืนดีดังเดิมได้ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่สามารถจะกระทำได้ จึงไม่สมควรรอลง อ า ญ า

กราบขอบ พ ร ะ คุณศาลที่ท่านเมตตา ขอบ พ ร ะ คุณพนักงานสอบสวนและพนักงาน อั ย การด้วยเป็นอย่างสูง น ะ ค ะ

#ห มิ่ น ประ ม า ท #เควัฒนา #จั๊กจั่นอคัมย์สิริ #ตาลณิชกานต์ #ท น า ย นิด้า #ท น า ย หญิงสาย ลุ ย

ด้านจั๊กจั่น โ พ ส ต์ ไ อ จี ด้วยว่า ศ า ล ตัดสินพิ จ า ร ณ า ค ดี วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ขอบคุณพี่นิด้า @nidalawyer และทีม ท น า ย ความทุกคน น ะ ค ะ มาลุยกันต่อกับ ค ดี ที่เหลือ ค่ ะ

จั๊กจั่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *