หมอลำชื่อดัง สูญเสีย หลังรถพุ่งชนท้ายพ่วง

วันที่ 11/12/65 เวลา 04.30 ทางด้านเ จ้ า ห น้ า ที่ร้อยเวร สภ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้รับแ จ้ งมี อุบั ติ เ ห ตุ รถหกล้อ ชนท้ายรถ พ่ ว ง

ต่อมาได้ไปต รว จ ส อ บที่เกิดเ ห ตุพบว่า รถห ก ล้ อสีขาว เป็นกระบะ ทึ บ บรรทุกอุปกรณ์ชุดการแสดง เครื่องด น ต รีของค ณ ะห ม อลำแสงทองฟิ นแ ล น ด์

ชนท้ายรถบ ร ร ทุ กพ่วง ซึ่งบ ร ร ทุ กตัวพ่วงรับความเ สีย ห า ยเพียงเล็กน้อย แต่รถกระบะ 6 ล้อด้านหน้ารถพั ง ยั บ และมีผู้เ สี ยชี วิ ต ติ ดอยู่ภ า ย ใ นรถ 1 คน

นั่ง เ บ า ะ หน้าฝั่งผู้โดยสาร ทราบชื่อ คือ นายกนต์ธร อายุ 18 ปี ส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโร งพ ย า บ า ลโพนทอง

ซึ่งได้สอบถาม คนขั บ ร ถพ่วง ชื่อ นายหนึ่ง อายุ 35 ปี เล่าว่าขั บ ร ถไปส่งไม้ที่ อ.กลมลาไสย์ จ.กาฬสินธุ์ แล้วมีรถกระบะ 6 ล้อวิ่งตามหลังมาพุ่ งช น ท้าย

คาดว่าคนขับห ก ล้ อเกิดการห ลั บใน จากนั้นได้ถามคณะที่นั่งรถตู้ขั บตามมา ทราบว่า เป็นรถขนของห ม อลำแสงทองฟินแลนด์ และผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์

หลังจากเ ลิ กแ ส ด ง เวลา 02.00 ที่นครพนม ได้รีบเดินทางก ลั บกรุงเทพ เนื่องจากมีงานต่อ แต่มาเกิ ดอุ บัติเ ห ตุ ก่อน

ล่าสุดทางด้าน หมอลำแพรวพราว แสงทอง ไดเผยผ่านทางเ ฟ ซ บุ๊ ค ว่า หมดแรง มันเ กิ ดขึ้นอีกแล้ว ครั้งนี้หนัก บี บ หัว ใ จ

โพสต์แพรวพราว

รถหกล้อ

สาวแพรวพราว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *