ก้อง ลั่นไม่ได้ปิดบัง เรื่องลูก เผยเส้นทางรัก 30 ปี

ล่าสุดทางด้าน นั ก ร้ อ งหนุ่มดังต ล อ ด ก า ล อย่าง ก้อง สหรัถ ได้ออกมาเ ปิ ด ใ จถึง เรื่องราวความ รั ก รวมไปถึงที่มี ก ร ะ แ สข่ า วว่าจะล าออกจากว งก า ร

โดยหนุ่มก้อง ได้เผยว่า ตนค บกับแฟนมา 30 ปี รู้จักกันก่อนที่จะเข้าว ง ก า ร เพราะเป็นเพื่อนกันมาก่อน ก็ไม่ได้ ปิ ด บั ง อ ะ ไ ร ใครถามก็บอกมีแฟน

แต่ด้วยความที่แฟนเห็นว่า ชีวิตของตนดูไม่มีอิ ส ร ะ ไปไหนก็จะโ ด นถ่ า ย รู ปตลอด ความส่วนตัวมัน ห า ยไปเลยไม่อยากได้ชี วิ ตแ บ บ นี้

การแ ต่ งง า นตนมองเป็นแค่ ป ร ะเ พ ณีสื บต่อกันมา แต่ความรักต้องอยู่ด้วยความเ ข้ าใ จกัน จะ แ ต่ งหรือไม่แ ต่ งก็อยู่ด้วยกัน ไม่ค่อยท ะ เ ล าะกัน

มันอยู่ในวัยที่โตแล้ว คุยกันให้รู้เรื่องดีกว่า ส่วนตัวนั้นไม่เ ค ยคิ ดที่จะมีลูกเลย แต่ถ้าเค้าจะมา ก็ไปให้เป็นเรื่องของ เ ว ล า และโ อก า ส

แต่ก็ทำให้ชีวิตเ ป ลี่ ยนเลย เพื่อนๆจากที่เคยเล่นเ ฮ ฮ า มีลูกก็ต้องรีบก ลั บ แถมแฟนก็จะเห นื่ อ ยด้วย ทั้งนี้เรื่องที่เป็นก ร ะแ สเรื่องจะล าอ อ ก จากว งก าร นั้น

แค่ช่วงนั้นมันเ ห นื่ อ ยมาก เหมือนไม่ได้คุยกับ ก ล า งวันถ่ายล ะค รหลายเรื่อง กลางคืนเล่นค อ นเ สิร์ ต เป็นมา 10ปี ก็รู้ สึ กอยากพักบ้าง

ตั้งใจที่จะลดงานล ะ ค รลง แต่งานด น ต รีไม่หยุด เห็นว่าไม่ได้หนัก แ ส ด งแค่ชั่วโมงนิดๆ แล้วด้วยสุ ขภ า พ เ วล าของชีวิตเราด้วย ลดสิ่งที่มันห นั กเกินไป ไม่ได้รีไ ท ร์

ร า ย การ คุย แ ซ่ บ โช ว์

ก้อง สหรัถ

นัก ร้ อ ง หนุ่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *