ดาราหนุ่มเปิดใจ ปมเหตุชวน กินปูที่เกาหลี

จากประเด็นเรื่องราว ด า ร า รุ่นใหญ่ ต บ หน้าด า รา ใ หม่รุ่นน้อง กลางห้างที่เ ก า ห ลีนั้น

ต่อมาด้านท น า ยตั้ม ได้ออกมาเปิดค ลิ ปที่จะเห็นว่าทั้งคู่เหมือนกำลังยืนเ ถี ย งกัน

จนกระทั่ง ด า ร ารุ่นใหญ่ง้ า ง มือ ฟา ด ลงที่หน้า ด า ร า หน้าใหม่ ซึ่งแม้จะเป็นช่วงวิ นา ทีสั้นๆ

แต่ก็จะจับภ า พได้อย่างชั ด เ จ น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ม้า อรนภา ออกพูดว่า ท นา ยตั้มพูดเกินไป

ล่าสุด ด้านด า ร ารุ่นน้อง ออกมาเ ปิ ดใจผ่านทางค ลั บเฮ้าท์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น ว่าตน รู้ สึ กเ ค รี ย ดมาก

ซึ่ง ข่ า ว ที่ออกไปมีทั้งจริงและไม่จริง แต่ยั นว่าไม่มีเรื่อง ชู้ส า วแน่นอน พร้อมกับเล่าถึงเ ห ตุ ก า ร ณ์ บางส่วนว่า

วันแรกตน ถ่ า ยรู ปให้พี่เขา ตนทำด้วยความเ ต็ มใ จ แต่พอหลังเ กิ ดเรื่อง ก็ไม่ไปกิ นข้ าว ด้วยอีกเลย

ก็น่าจะรู้ว่าตนไม่พ อ ใจ แล้วเรื่องที่เ กิ ด ขึ้ น มันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีไปหมด ไม่อยากให้ไปบู ล ลี่

หรือไปเรียกว่าลุง เพราะต อ น นี้สั ง ค มเราก็เรียกร้องเรื่องส ม ร ส เท่าเทียมอยู่

ภาพจากกล้อง

ม้า

ท น า ย ตั้ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *