เปิดคลิปกินปู ทนายตั๊มลั่น ทำไมจบตรงแจ้งความ หลังม้า เผยดารารุ่นน้อง ไม่ติดใจ

ถือว่ากำลังเป็นประเด็นที่ช า ว เ น็ ตติ ด ต า มกันอยู่ สำหรับเรื่องราวของ นั กแ ส ด งรุ่นใหญ่ ต บ ด า รา รุ่นน้องกลางห้ า งดั งเกาหลี เหตุชวนกินปูแล้วไม่ไป

จนเป็นเรื่อง ค ดี ค วาม โดย ท น า ยตั้ม ษิทรา ได้ออกมาเผยว่า ด า ร ารุ่นน้องได้เข้าแ จ้ งค ว า มกับตำ รว จเ ก า ห ลี เพื่อเอาผิ ด ด า ร า รุ่นใหญ่

หลังถูก ต บ หน้า ถึงกับส ติก ระเ จิ งต้องย้ า ยที่พักหนี พร้อมว่า คนขั บ ร ถก็เคยเจอแบ บเ ดี ยวกัน ซึ่งหลายคนต่างโ ย งไปถึง ม้า อรนภา ที่เ ดิ นทางไปเ ก าหลี

เพื่อเที่ยว พั ก ผ่ อ นและทำ ส ว ย แถมยังโพสต์ภาพกิน ปู ร้านดั งของ เ ก า ห ลี ด้วย จากนั้นด้าน ม้า อรนภา ได้ออกมาเผยถึง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดังกล่าวว่า

ท น า ยดังเขียนเกินไป อย่าใช้คำว่าต บ ไม่มีอ ะ ไ รจะพูด แล้วตนก็ไม่ใช่นั กแ ส ด งรุ่นใหญ่ ไม่ใช่คน ดั งและมีชื่อ เ สี ย ง

มันไม่ได้ใหญ่โตแบบตาม ก ร ะแ ส ข่ า ว เรื่องดังกล่าวมีการป รั บความ เ ข้ า ใ จจน จ บ แล้ว วันที่ 29 พ.ย ก ลั บมาจะชี้แจง

ล่าสุด ทนายตั้ม ได้โพสต์โ ต้ก ลั บ ม้า อรนภาว่า บอกป รั บความเ ข้ าใ จแล้ว ไม่ ติ ด ใ จยังไง ถึงจ บที่แ จ้ งค ว าม

บ ล๊ อ คทุกทาง เปลี่ยนไ ฟ ท์บิ น ย้ายโ ร ง แ ร มหนี ทั้งนี้เผยต่อว่า ให้รอ ติ ด ต า มกันดีๆ จะเปิด ค ลิ ปชวนกิน ปูให้กิน

ด า ร า รุ่นน้อง

ท น า ย ตั้ม

ม้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *