อิงฟ้า เผยเสียความรู้สึก หลังมิสแกรนด์ลาวไลฟ์เแซะไม่ได้ภาษา

สำหรับรอง อั น ดั บ 1 Miss Grand International 2022 อิงฟ้า วราหะ ที่เจอด ร า ม่ า เป็นร า ยวั นเลยทีเดียว

โดยด้านอิงฟ้า ได้ออกมา เผยว่าจะได้ ร่ ว ม งา น กับ แจ็คสัน หวัง ก็ถูก ก ระ แ สแ อ น ตี้จากแฟนค ลั บ อีกฝ่ายว่าไม่เ ห มา ะ ส ม

ซึ่งอิงฟ้า ขอมองผ่าน เนื่องจากก็เคยเจอแ ฟ น ค ลั บหว งศิ ล ปิ น ก็พอจะเข้าใจ ล่าสุดก็เจอ ด ร า ม่ าอีกครั้ง

เมื่อทางด้านสาวดีน่า มิ ส แก ร น ด์ลาว ได้แ ซ ะ ถึงเรื่อง บางคนไม่ได้ ภ า ษ าแต่เข้าร อ บ พร้อมกับ หั ว เ ร า ะกับND

และทิ้งท้ายว่า แค่ห ย อ กเฉยๆ จากนั้นสาวอิงฟ้า ได้ออกมาเผยถึงป ร ะ เ ด็ นนี้ ว่า ย อ มรั บก็น อ ย ด์

เพราะตอนอยู่ในก อ งเป็นเพื่อนกัน แล้วไม่คิดว่าเขาจะมี ค ว า ม คิ ดแ บ บ นี้ ก็ไม่ได้ว่าอ ะ ไ ร แล้วได้เห็นแฟนค ลั บออกมา ป ก ป้ อ ง

แต่ตนไม่อยากเ ข้ าไป ยุ่ งมาก เพราะคิดว่า สิ่งที่เขาทำไป เ ดี๋ ย วผ ลก็ต า มมาเอง เรื่องด ร า ม่ าต่างๆที่เข้ามา

ถ้าทำความเ ข้ า ใ จ และจั ด ก าร กับความ คิ ดตัวเองได้ ก็จะไม่ น อ ยด์ จะมาให้เ ข้ าใจ ร้ อ ย เ ป อ ร์เ ซ น ต์ก็ไม่ได้ แค่ ป ล่ อ ยผ่านไป

ไลฟ์ มิ ส แ ก ร นด์ ลาว

อิงฟ้า กับ ดีน่า

อิงฟ้า วราหะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *