ครูมืด ประสาท ทองอร่าม จากไปอย่างสงบ

ล่าสุดวันนี้ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา แจ้ง ข่ า ว การ เ สี ย ชีวิต

ของ ครูมืด ประสาท ทองอร่าม ผู้ เ ชี่ ย ว ชาญที่มีความรู้ความสามารถ

ใน ศ า ส ต ร์ นาฏศิลป์ไทยในทุกแขนง โดย ร ะ บุ ว่า “ขอเเสดงความ เ สี ย ใจ

ต่อการ จ า ก ไปของ ครูมืด ปรมา จ า ร ย์ แห่งการนาฏยสังคีตไทย

ซึ่งท่านเคยมีโอกาสมา เ เ ส ด ง โขน ชุด รามาวตาร ที่ลานเมรุพรหมทัต

กลางเมืองพิมายของเรา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาด้วยครับ”

ปัจจุบัน ครูมืดได้รับ เ กี ย ร ติ จากกรมศิลปากร ให้เป็นผู้ เ ชี่ ย ว ชาญ

ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย มีหน้าที่ ถ่ า ย ทอดความรู้เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ แ ส ด ง โขน

รวมทั้งเป็น วิ ท ย า ก ร เผยแพร่ความรู้ด้านการ แ ส ด ง โขนแก่ผู้ที่สนใจ

ครูมืด ประสาท ทองอร่าม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *