นักร้องดังร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิด คุณยายมารศรี 102 ปี

ทางด้าน นั ก แ ส ด ง รุ่นใหญ่ อย่าง อ้อย จิระวดี ได้ออกมาเผย ค ลิ ป ที่นำ ด อ กไ ม้ และ ข อ ง ข วั ญ

ไปก ร า บ เ ท้ าคุณยายมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เนื่องในวั น เ กิ ดคุณแม่ ค ร บ ร อ บ 102 ปี

โดยอ ว ย พ ร ว่า สุขสันต์วั น เ กิ ด คุณแม่ที่รัก ขอ อำ น า จคุณ พ ร ะ ศ รี รั ต น ไ ต ร

และสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้งหลาย ช่วยด ล บั น ด า ล ป ก ป้ อ ง รั ก ษ า ให้คุณแม่มารศรี

มี สุ ข ภ า พ ร่างกาย แ ข็ ง แ ร ง ไม่มี โ ร ค ภั ยใดๆ เป็น ร่ ม โ พ ธิ์ ร่มไ ท รของลูกหลานตลอดไป

ทั้งนี้ได้พาคุณยายมารศรีไป กิ น ข้ า ว ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ท่ามกลาง บ ร ร ย า ก า ศ ที่ลูกหลานมาร่วม อ ว ย พ ร อย่างอบอุ่น

จากนั้นทางด้าน นั ก ร้ อ งลูก ก รุ ง ชื่อดัง ห ม่ อ มศรีไศล มาร่วมเ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ วั น เ กิ ดคุณยายมารศรีด้วย

ร่วม อ ว ย พ ร

ครอบครัว

อ้อย กับ คุณยายมารศรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *