แตก 60 ล้าน ลูกค้ากองสลากพลัส ถูกคนเดียว

เรียกว่าวันนี้เป็นร ว ยและวัน เ สี่ ย งโ ช คสำหรับ ค อห ว ย ที่ต่างคอยรอ ลุ้ น

ผลป ร ะ ก า ศร า ง วั ลสลากกินแบ่งรั ฐ บ า ลอย่างใ จ จ ดใ จ จ่ อ

ซึ่งผล ร าง วั ล ง ว ดประจำวันที่ 1/11/65 ร า ง วั ลที่ 1 เ งิ น ร า งวั ล 6 ล้านบาท

ออกห ม า ยเ ล ข 913106 เ ล ข ห น้า 3 ตัว ออก 722 และ 839

เล ขท้ าย 3 ตัว ออก 343 และ 922 เ ล ขท้ า ย 2 ตัว ออก 70

โดยทางด้านกองสล า กพลัส ได้มีลูกค้าผู้ โ ช ค ดีด ว งสุดเ ฮ ง 1 ท่าน ที่ซื้อล๊ อ ตเ ต อ รี่อ อ น ไ ล น์

กลายเป็นเ ศ ร ษ ฐี ทันที เพราะลูกค้าสาว ถูกร า ง วั ลที่ 1 จำนวน 10 ใบ

ได้รับเ งิ น รา งวั ล 60 ล้านบาท เป็นชาวจังหวัดพิ ษ ณุ โ ล ก

คุณนอท

CEO

กอง ส ล า ก พลัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *