แดน แพทตี้ เผยจัดงานแต่งเรียบง่ายที่วัด

สำหรับคู่ รั กด า ร า ดังที่กำลังจะขึ้น แ ท่ นเป็นบ่าว-สาว อย่าง นัก ร้ อ งหนุ่ม แดน วรเวช กับ น า ง เ อ ก สาว แพทตี้ อังศุมาลิน

ที่ก่อนหน้านี้ด้านหนุ่มแดนทำได้การ เซ อร์ ไ พ ร์ ขอแพทตี้แ ต่ ง ง า น ท่ามกลางคน บั น เ ทิ งและแฟนค ลั บ ต่างร่วมแ ส ด ง ความ ยิ น ดี กันล้นหลาม

แต่ถึงกับ เ ค รี ย ด หนักเมื่อได้ ฤ ก ษ์ แ ต่ ง ง า น ในวันที่ 2 พ.ย 65นี้ เนื่องจากเป็นวั นดี วันธ งชั ย ทำให้ ชี วิ ต เจ ริ ญ รุ่ งเ รื อ ง

ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาเผยผ่าน ร า ย ก าร ตัวเองถึงเรื่องการหาสถ าน ที่จัดงานแ ต่ ง โดยอยากจะจัดที่ เ ก า ะ แบบส่วนตัว แต่ก็ไม่ได้สักที่

เพราะต้องจองเป็นเ ดื อ น ก็เปลี่ยนมาจัดริม ท ะ เ ล พอป รึ ก ษ าผู้ใหญ่ก็ไม่ ส ะ ด ว ก เรื่องการเดินทางกับผู้ใหญ่ที่อ า ยุเ ยอะ

จึงคิดว่าคงเป็นที่กรุงเทพ แต่ก็เต็มหมดเลย เนื่องจากส ถา นก าร ณ์ช่วง. ..โ… ..ค.. .วิ ..ด ทำให้ช่วงนี้คน แ ต่ ง กันเยอะ และบางที่ก็ ร า ค า สูงเกิน

สุดท้ายเราทั้งคู่จึง ตั ด สิ นใ จ แต่งที่วั ด ด้วยความที่ตั้งใจและ เ ป้ าห ม า ย ของเรา มีแค่พิ ธีแบบเ รี ยบง่ าย ตั ด พิ ธี ที่ไม่จำเป็นออกไป

แล้วผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ต ก ล ง แต่ยังไม่ขอบอกว่าวัดไหน แต่ทำหนังสือขออ นุ ญ า ตทางวัดแล้ว ทั้งนี้ได้เผยถึงข้ อ ดีการจัดงาน แ ต่ ง ที่วัด คือ

ป ระห ยัด เ งิ นไว้สร้าง เ รื อ น ห อ และเป็นทุ นการ ศึก ษ า ลูก ตั ดความวุ่ น ว า ย และไม่ต้อง เ ค รี ย ด ที่มีงานใหญ่ และถือว่าได้ทำ บุ ญ ไปด้วยกัน

แดน แพทตี้

หนุ่มแดน กับ สาวแพทตี้

จากช่องตัวเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *