สามีครูพร ส่งน้องซีวิคกับภรรยา ครั้งสุดท้าย

สำหรับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ สุด ส ะ เ ทื อ น ใ จ ที่ศูนย์ พั ฒ น า เด็กเล็ก อุ ทั ย ส ว ร ร ค์

โดยด้านครอบ ครัวของครูพร ได้ถือรูปเดินนำมาเป็นคนแรก

เพราะ ต้ อ ง ก า ร ให้นำน้องๆต่อแถวขึ้นสู่ ส ว ร ร ค์ และได้นำมาตั้งไว้

เพื่อทำพิธี ส ว ด พ ร ะ อ ภิ ธ ร ร ม รวมไปถึงครอบครัวเด็กๆ นำ ข อ ง เ ล่ น มารวมไว้ด้วย

จากนั้นก่อนหน้าที่ พิ ธี ส ว ด จะเริ่ม ก็ได้ให้ครอบครัว ร่ำ ล า ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เป็นครั้งสุดท้าย

ซึ่งทางด้าน นายเสกสรรค์ ส า มี ของครูพร ได้เข้าไป จู บ ร่ำ ลาลูกกับ ภ ร ร ย า

พร้อมทั้ง พู ด ถึ ง อ ดี ต คนรัก ทั้งนี้ ทางด้าน โ ล ก อ อ นไ ล น์ ได้เผย แ พ ร่ ภาพของ

ส า มี ครูพร ที่บอก ล า น้องซีวิคและครูพรเป็นครั้งสุดท้าย ที่ระบุว่า จุ ก จน พูดไม่ อ อ ก

ส า มี ครูพร

ภาพจาก ช า ว เ น็ ต

ลา ครั้งสุดท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *