ยุ้ย ฟาดเดือด โตโน่ ตายคนเดียวดีไหม ปมดราม่าว่ายน้ำข้ามโขง

ถือว่า ก ล า ย เป็นประเด็น ด ร า ม่ า เ ดื อ ด ใน โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ทีเดียว สำหรับเรื่องราวของ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม โตโน่ ภาคิน

ที่เตรียมจะ ว่ า ย น้ำ ข้ามโขงในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ซึ่ง ว่ า ย ไป ก ลั บ จากจุดองค์ พ ญ า ศรี สัต ต น า ค ราช นครพนม กับ

วั ด พ ร ะ ธาตุ ศรี โ ค ร ต บ อ ง สปป.ลาว รวม ร ะ ย ะ ทาง 15 กิโลเมตร เพื่อนำ เ งิ น ไปช่วย โ ร ง พ ย า บ า ล เพราะผู้ ป่ ว ย มีมากขึ้น

ทำให้เครื่องมือการ แ พ ท ย์ ไม่ เพียงพอ ทั้งนี้ในรายการ แ ฉ ที่มีการ พู ด ถึ ง เรื่องดังกล่าว ซึ่งด้านมดดำ พิ ธี ก ร ร า ย ก า ร เผยว่า

นี้มี พ า ยุ มันอั น ต ร า ย และน้ำ เ ชี่ย ว ไม่ ก ลั ว หรอ โดยด้านโตโน่เผยว่า ห ม อ พ ย า บ า ล นั้น เ สี่ ย งก ว่า

จึงทำให้หลายคนมองว่าเ ห มื อ น เป็นการเพิ่ม ภ า ร ะ ให้ ห ม อ พ ย า บ า ล รวมกลุ่ม กู้ ภั ย ต่ างๆอีกด้วย

งานนี้ ช าว เ น็ ต ต่างพากันวิ พากษ์ วิ จารณ์ไปต่างๆนาๆ ทั้งว่า ไ ล ฟ์ ส ด ร้อง เพลง เปิดรั บ บ ริ จ า ค ยังดีกว่าอีก

ขณะเดียวกันนั้น นั ก ร้ อ ง สาว ยุ้ย ญาติเยอะ ก็ได้ แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กับ ป ร ะ เ ด็ น นี้ ว่า มันมี ส ะ พ า น ให้ข้าม หรือดูง่ายไป

ก็ใช้พาย เ รื อ เอา แต่ต้องไปคนเดียวนะ มันจะได้ดูมีความ พ ย า ย า ม ขึ้นมา เปิดรับ บ ริ จ า ค ได้ ไม่ต้องให้ใครไป เ สี่ ย ง จะ ต า ย ก็ ต า ย คนเดียวดีไหม

โพสต์ดังกล่าว

สาวยุ้ย

 

หนุ่มโตโน่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *