แม่ บุกคืนรางวัลประกวด หนูน้อยกล้วยไข่ กลางเวที เหตุไม่โปร่งใส

เรียกว่าเป็นงาน ป ร ะ เ พ ณี ที่จัดมาอย่างต่อเนื่อ ยาวนาน สำหรับงาน ส า ร ท ไ ท ย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร

ซึ่งในงานได้มีการจัด ป ร ะ ก ว ด หนูน้อยกล้วยไข่ แต่แล้วก็ต้อง ก ล า ย เป็นกระ แส ด ร า ม่ า อย่างหนักในโลก โซ เชียล

เนื่องจากมีผู้ ป ก ค ร อ ง ของผู้เข้า ป ร ะ ก ว ด ไม่ ย อ ม รั บ การ ตั ด สิ น การ ประ กวด โดย บุ ก ขึ้น เ ว ที ป ระ ก ว ด

พร้อมทั้ง ป ล ด สาย สะพาน และคืนถ้วย ร า ง วั ล รองอันดับ 1 แล้ว จู ง มื อลู กสาวลง เ ว ทีจึงทำให้ภาพ เ ห ตุ ก า ร ณ์ นั้น

ถูก ส ง สั ย กันมากมายว่าเกิด อ ะ ไ ร ขึ้นจากนั้นทางด้าน คุณแม่ของผู้เข้า ป ร ะ ก ว ด หนูน้อยกล้วยไข่ ได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง

เ ฟ ซ บุ๊ ค Ruedee Rakphuang ถึงความไม่ ยุ ติ ธ ร ร ม และความไม่ โ ป ร่ ง ใ ส การ ตั ด สิ น ของคณะ ก ร ร ม ก า ร

และกอง ป ร ะ ก ว ด เพราะผลการ ตั ด สิ น ค้ า น สาย ตา เมื่อขอดู ค ะ แ น น ดิ บ ที่เป็น ลาย มือ

ของคณะ ก ร ร ม ก า รก็ไม่ได้รับการเ ปิ ด เผย หนำ ซ้ำ ยังถูกย้อน ก ลั บ มาว่า ไม่ พ อ ใ จ ก็ไปจัด ป ร ะ ก ว ด เอง

โพสต์คุณแม่

ผู้เข้า ป ร ะ ก ว ด

น้องอิงฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *