ณวัฒน์ เผย พรีเซนเตอร์ 17 ตัว ดันซุปตาร์ อิงฟ้า รอมา27 ปี

เรียกว่า ห า ย หน้าจากจอ ที วี มานาน สำหรับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล มาร่วม พู ด คุ ย ผ่านทาง ร า ย ก า ร แ ฉ

ถึง เรื่องราว ด ร า ม่ า นาง งาม มิส แกรนด์ ไทย แลนด์ 2022 อย่างอิงฟ้า วราหะ โดยทางด้านณวัฒน์ เผยว่า 4-5 เดือน

อิงฟ้านั้นงาน เ ย อ ะ มาก ค อ น เ สิ ร์ ต ต้อง ร้ อ ง เ พ ล ง 28 เพลง ก็จำ เ นื้ อ ได้หมด ไม่ ซิ้ ง ค์ แต่ เ ห มื อ น มีบางอย่าง น้องก็พูดไปบางแล้ว

หลังจากที่คุยกับ บ ริ ษั ท 3 ชั่วโมง ได้พาไปหา ห ม อ รับ ย า มา หมดแล้ว ซึ่งด้านณวัฒน์ เผยเส้นทางสุด ปั ง ของอิงฟ้า ว่า มี พ รี เ ซ น เ ต อ ร์ 17 ตัว ความ รั บ ผิ ด ช อ บ เยอะ

แนวทาง ศิ ล ปิ น ซี รี ย์ และก็มี ค่ า ย ล ะ ค รใหญ่ๆ ติ ด ต่ อมา ให้บท น า ง เ อ ก รวมถึง ผ ล ง า น เพลงเดี่ยว ก็จะมีการปูทางไปเป็น ศิ ล ปิ น เวียดนาม กัมพูชา

เพราะแฟนๆเยอะมาก แถมที่เวียงจันทร์ ก็ได้ 1แ บ ร น ด์ สินค้าลาว เป็นนาง งาม คนแรก และกำลังจะให้เป็นที่ รั ก ของคนอินโดนีเซีย จะ ป ร ะ ก ว ดได้หรือไม่

แต่ที่ได้แน่ๆคือ แ ฟ น ค ลั บ แล้วถ้าคนอินโดชอบ ก็จะเปิด ฟ รีคอน เสิร์ตเลย เพื่อที่ให้เป็น ศิ ล ปิ น เซาต์ อีส ต์ เ อ เ ชี ย คือความ ฝั น น้อง

ทั้งนี้ได้เผยว่าไม่ว่าจะอิงฟ้า หรือคนอื่น อยากให้ฟังว่า การเป็นคน ส า ธ า ร ณ ะ ต้อง ป ว า ร ณ า ตนว่า เป้าหมายคือเป็น ส ต า ร์ อย่า ห ล ง ช่อง ทาง ที่เป็นอุ ป ส ร ร ค์

เรื่องการมีแฟนนั้นไม่ได้ ห้ า ม คนนอกที่จะมา จี บ น้อง ไม่ต้องมาก็ได้ เพราะมี คู่ จิ้ น แล้ว แต่ถ้าจะจีบจริงๆ ก็ขอ เ ว ล า 3 ปี เพื่อให้ได้ ฉ ล อ ง กับความ สำ เร็จ

ที่รอมา 27 ปี ด้วยความ ทุ ก ข์ ท ร ม า น และ ค ดี 1200 ล้ า น อีก มันไม่คุ้มที่จะมา ทำ ล า ย ความ ฝั น กับแฟน ค ลั บ ทั้ง ป ร ะ เ ท ศ

บอส กับ อิงฟ้า

ณวัฒน์

มดดำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *