พิ้งกี้​ สาวิกา​ ชูมือโอเค​ขึ้นศาลคดี​ Forex-3D

26 ก.ย.65 ศ า ล นัดตรวจหลัก ฐ า น ใน ค ดี ที่พนักงาน อั ย การ ยื่น ฟ้ อ ง นายกิตติเชษฐ์ ไชยเดช (พี่ชายพิงกี้) กับพวกรวม 19คน

โดย 2 ใน19 มี น.ส.สาวิกา ไชยเดช และ นางสรินญา ไชยเดช จำเลยที่ 3 (มารดา) ในความ ผิ ด ฐานโดย ทุ จ ริ ต

โดย ห ล อ ก ล ว ง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น เ ท็ จ โดยประการที่น่าจะเกิดความ เ สี ย หายแก่ประชาชนฯ,

ร่วมกัน กู้ ยื ม เ งิ น ที่เป็นการ ฉ้ อ โ ก ง ประชาชนและร่วมกัน ฉ้ อ โ ก ง วันนี้ เจ้าหน้าที่กรมราช ทั ณ ฑ์ เบิกตัว​ น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือ​ “พิ้งกี้” นัก แ ส ด ง ชื่อ ดั ง,

นางสรินยา ไชยเดช คุณแม่พิ้งกี้​ และนายกิตติเชษฐ์ ไชยเดชกับพวก​ รวม​ 19​ คน​ จากเรือนจำมายัง ศ า ล อาญา​

ภายหลังเจ้าหน้าที่ เ บิ ก ตัวจำเลยทั้งหมดขึ้นมาในห้องพิ จ า รณา ค ดี 908 บรรดาญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อน ฝู ง ของพวกจำเลย

ที่มา ดั ก รอพบหน้าพวกจำเลยจนแน่นทางเดิน ต่างพากันมายกมือทักทายพวกจำเลยที่ด้านหน้าประตูห้อง

จนเจ้าหน้าที่รปภ.และตำรวจ ศ า ล ต้องมายืนควบ คุ ม สถาน ก า ร ณ์ ทั้งด้านในห้องและหน้าห้องพิ จ า รณา

พร้อมกันญาติให้ออกห่างจากบริเวณหน้าประตู เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือส่งเสียงดัง ซึ่งเป็นการรบ ก ว น การพิ จ า ร ณ า ค ดี

ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการภายในห้องพิ จ า ร ณา เจ้าหน้าที่รปภ.และตำรวจ ศ า ล ตั้งแถวยืนกันญาติๆ ให้ห่างจากตัวจำเลย

พร้อมทำความเข้าใจญาติ ไม่ให้สัมผัสตัว ส่งสิ่งของ หรือถ่ายรูปกับจำเลย ซึ่งอาจเป็นการละ เ มิ ด อำนาจ ศ า ล และอาจมีผลกับการขอประ กั น ตัวจำเลย

พิ้งกี้ สาวิกา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *