ดราม่าเดือด เบิร์ดโพสต์ ปมแฉกลางเพจอ้างมีแฟนใหม่แล้ว

เรียกว่าเป็น ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า เ ดื อ ด ทีเดียว เนื่องจากที่มีเพจหนึ่งนำรูปที่หนุ่มเบิร์ด

ได้สักรูปแฟนสาว แตงโม นิดา ไว้ที่ ห น้ า อ ก ไปโพสต์ระบุข้อความว่า ยื น ยั น รัก แท้ หรือแค่สร้าง ภาพ

เพราะ ต อ น นี้ แตงโม ต้ อ ง ก า ร ใครสักคนมา ช่ ว ย เ ห ลื อ และทวงความ ยุ ติ ธ ร ร ม

บอกรัก พ ร่ำ เ พ้ อ แต่ไม่ช่วย อ ะ ไ ร เลย จากนั้นก็มี ช า ว เ น็ ต รายหนึ่งเข้า แ ส ด ง ความ คิด เห็น โพสต์ดังกล่าวว่า

หนุ่มเบิร์ดนั้นมี แ ฟ น ใ หม่ แล้ว แค่จะสร้าง ก ร ะ แ ส เพื่อให้ ข า ย ข อ ง ได้ ไม่ เ ชื่ อ ก็ลองไปดูที่คอนโด มี ส า ว มาหาถึงห้อง

แถมยังมีคนเห็นว่าไปเดิน เ ล่ น กับสาว คู่ ก า ย แถวพัทยาอีกด้วย และก็ต่อว่าหนุ่มเบิร์ดอีกมาย

จนกระทั่งมี ช า ว เ น็ ต อีกกลุ่มเข้ามา โ ต้ เ ถี ย ง ว่า ถ้าเบิร์ดมี ค น ใ ห ม่ และมี ห ลั ก ฐ า น ก็นำมา โ ช ว์

ล่าสุด หนุ่มเบิร์ด ได้ออกมาเผย ข้ อ ค ว า ม ผ่านทาง อิน ส ตรา แกรม ตัวเองว่า เพจ อ ะ ไ ร นะ ที่กล่าวว่า

ตนมี ค น ใ ห ม่ เอา ส ม อ ง หรือ อ ะ ไ ร คิด คน คุ ย ยังไม่มีเลย ทุกวันนี้อยู่แต่กับเพื่อน และบางครั้งก็อยู่ ค น เ ดี ย ว

เม้นต์

โพสต์เบิร์ด

แตงดม กับ เบิร์ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *