อาลัย หม่อมน้อย เสียชีวิตแล้ว พร้อมเผยสาเหตุ

ถือว่าเป็น เ ห ตุ ก า ร ณ์ที่ ช็ อ ก วงการ บั น เ ทิ ง เป็นอย่างมาก เมื่อทราบ ข่ า ว ร้ า ย ที่ต้อง สู ญ เ สี ย ผู้ กำ กับ ชั้น ครู

อย่าง หม่อมน้อย ม.ล.พันธุ์เทวนพ ที่มี ผ ล ง า น ทั้งกำกับภาพยนตร์ และ ล ะ ค ร รวมไปถึง ล ะ ค ร เ ว ที มากมาย

ซึ่งทางด้าน เ พ จ ส ห มง คล ฟิล์ม ได้ออกมาเผย แสดง ความ เ สี ย ใ จ กับการ จ า ก ไ ป ของหม่อมน้อย ที่เป็น อ า จ า ร ย์ ด้านการ แ ส ด ง คนสำคัญของไทย

โดยทางด้าน ห ม่ อ ม น้อย เ สี ย ชีวิต เมื่อวันที่ 15/09/65 เวลา 22.20 อายุ 68 ปี หลังจากเข้า รั ก ษ า ตัวที่ โ ร ง พ ย า บ า ล

เกือบสองเดือน ด้วย โ ร ค ม.. ..ะ.. …เ.. ..ร็… ..ง ..ป ..อ ..ด ต่อมาทางด้านไอจีของหม่อมน้อยได้มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

หลังจากที่หม่อมน้อย เ สี ย ชีวิตแล้ว เป็นภาพ ข้ อ ค ว า ม เขียนว่า นั ก แ ส ด ง ที่ดีควร ร ะ ลึ ก ถึง หน้า ที่และความ รับ ผิด ชอบ

ต่อผู้ชมและเพื่อน ร่ ว ม ง า น ถ้าไม่ ตั้ ง ใ จ ทำให้ดี ถือว่าเป็นการ ทำ ล า ย ผล งาน ของผู้ เขียน บท ผู้กำกับ ทีมงาน รวมไปถึง ผู้ ช ม ด้วย

ที่ระบุ เป็น ป ร ะ โ ย ค แรกที่หม่อมน้อยสอน งานนี้เหล่าคนบันเทิงต่างเข้ามา แ ส ด ง ความไว้ อ า ลั ย กันอย่างล้นหลาม

ไอจี

หม่อมน้อย

คอมเม้นต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *