สุดช๊อค โอ๋ ภัคจีรา ประกาศเลิกสายฟ้าแลบ

ช็อกวงการ! “โอ๋ ภัคจีรา” ประกาศเลิกสามี “เฟี๊ยต มธุกร” ลดสถ านะเหลือเพียงแค่พี่น้อง ขอบคุ ณป๊า ม๊า และพี่น้ องครอบครัวพี่เฟี๊ย ตที่เอ็นดูมาต ลอด

โอ๋ข อบคุณป๊า ม๊า และพี่น้ องครอบครัวพี่เฟี๊ ยตที่เอ็นดูโอ๋ม าตลอด และขอ ขอบคุณคุณเฟี๊ยต ที่ยังเป็นพ่อที่ดีข องลูก”

สำห รับโอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ เกิดเมื่ อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 เป็นนัก แสดง นางแบบ และพิธีกรหญิ งชาวไทย

เข้าวงการบันเ ทิงจากการได้รับร างวัลตำแหน่งช นะเลิศ ในการประกว ดเวที Miss Motor Show Thailand เมื่อปี 1996

และมีชื่อเ สียงจากบทบาทนาง ร้าย ในละครไทย ปัจจุบันอ ายุ 45 ปี

ทำเอาช็อ กกลางดึก เมื่ออยู่ๆ นัก แสดง-พิธีกรชื่อดัง “โอ๋ ภัคจีรา วรรณ สุทธิ์” ก็ออกมาโ พสต์ไอจีส่วนตัว

ประกาศข่าวว่าได้เลิกรากั บสามีนักธุรกิจ “เฟี๊ยต มธุกร” หลังแต่ง งานกันมานานห ลายปี ตอนนี้เปลี่ยนสถานะเป็นแ ค่พี่น้อง

และยังคงทำหน้าที่ เป็นพ่อและแม่ของลู กสาว “น้องแสน ดี” ร่วมกัน พร้อม ลั่นจะไม่ออ กรายการให้สัมภาษ ณ์ใดๆ เกี่ยวกับเรื่อ งนี้

“ตอนนี้โ อ๋กับพี่เฟี๊ยตได้เปลี่ย นสถานะเป็นแค่ พี่น้อง เรื่องของคน สองคนเป็นเรื่อ งละเอีย ดอ่อน โอ๋ขอพู ดที่นี่ที่เดียว ไม่ข อออกรายการ แ ละสัมภ าษณ์ใดๆ เพราะ เราสองคนยังคงทำ หน้าที่พ่อแ ม่ของลูกร่ วมกัน เราไม่ไ ด้เกลีย ดกัน โกร ธกัน โอ๋ข อให้ทุกคนเ ข้าใจ

โอ๋ขอ บคุณป๊า ม๊า และ พี่น้องครอบค รัวพี่เฟี๊ ยต ที่เอ็นดูโอ๋ มาตลอด และข อขอบคุณพี่เ ฟี๊ยตที่ยังเป็น พ่อที่ดี ของลูก”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *