บอล​ เชิญยิ้ม​ ไม่รับงานคู่​ โชค

ล่าสุด ต ล ก ชื่อ ดั ง อย่าง “บอล เชิ้ญยิ้ม” โพสต์ประกาศกลาง โ ซ เ ชี ย ล ว่า “เรียน แ จ้ ง เ จ้ า ภาพ

ผู้จัดงาน เ จ้ า ของร้าน Pub Bar ร้านอาหารทุกท่านครับ ผมขออนุ ญ า ต ขอไม่รับ คิ ว งานคู่กับ

โชค โชคมงคล เพิ่มอีกครับ ส่วนคิวงานคู่ที่ จ อ ง ไว้แล้วนั้น ผมจะไปทำการ แ ส ด ง เต็มที่ทุก คิ ว งานแน่นอนครับ

ไม่ได้จริงๆครับ” และบอลยังแชร์ โ พ ส ต์ ของ “ดอน พชรกร นิลแก้ว CEO ค่ายเพลง 2Brothers

โพสต์เช่นเดียวกันว่า “เรียน แ จ้ ง เ จ้ า ภาพ ผู้จัดงาน เ จ้ า ของร้าน Pub Bar ร้านอาหารทุกท่านครับ

ขออนุ ญ า ต ขอไม่รับคิวงานจ้างคู่ ระหว่าง พี่บอล เชิญยิ้มกับ โชค โชคมงคล เพิ่มอีกครับ” เนื่องจาก

ตนและพี่บอลได้เจอปัญหาต่างๆมากมายระหว่าง ร่ ว ม งานกัน แต่ใน ฐ า น ะ ผู้ จั ด การและค่ายที่บริหาร จั ด งาน

พี่บอล เชิญยิ้ม จึงต้องหยุดรับ คิ ว งานคู่กับโชคเพิ่มเติมจากคิวเดิมที่มีอยู่ ส่วนคิวงานคู่กับโชคที่ลูกค้า จ อ ง แล้ว

ขอ ยื น ยั น ว่า พี่บอล เชิญยิ้ม พร้อมทีมงานชุดใหญ่ จะไปทำการ แ ส ด ง เต็มที่ทุกคิวแน่นอนครับ

#ดอน2Brothers ทำให้ แ ฟ น ค ลั บ แห่ถามว่า โชค คือใคร พร้อมทั้งตั้งคำถามว่า เ กิ ด อะไรขึ้นกันแน่

บอล เชิญยิ้ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *