อี๊ด ซื้อที่ดินเกือบ 100 ไร่ เตรียมขายดูแลไม่ไหว

สำหรับ หั ว ห น้ า วง โ ป ง ล า ง ส ะ อ อ น อย่างอี๊ด โปงลาง ที่ใครๆก็ต่างรู้จักเป็นอย่างดี ปัจจุบันนั้น หันมาเปิดร้านอาหาร อี ส า น เป็นของตัวเอง

ล่าสุด ด้าน อี๊ด นั้นได้ทำการ เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ก ลั บ บ้ า น ในรอบ 3 ปี เพื่อไป เ ยี่ ย ม พ่อที่กาฬสินธุ์ โดยไม่บอกพ่อก่อน เพราะอยากรู้ว่าจะพ่อทำ อ ะ ไ ร อยู่

ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า ได้ซื้อ ที่ ดิ น ไว้เกือบ 100 ไร่ มีหลายที่ ผืนหนึ่งมี 50-60 ไร่ และอีกผืนหนึ่ง 20-30 ไร่ ส่วนคุณแม่นั้น ได้อยู่กับตนที่กรุงเทพ เป็นคนคอยคุม

เรื่องการ ทำ อ า ห า ร ทุกเมนูที่ พิ ถี พิ ถั น อย่างมาก โดยด้านอี๊ด ได้พาไปดู ที่ ดิ น ที่ซื้อไว้ 50-60ไร่ และเตรียมจะ ป ร ะ ก า ศ ข า ย ที่ทั้งสวยและดู อุ ด ม ส ม บู ร ณ์

ใครสนใจก็ ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ มาหาได้เลย เพราะพ่อ ดู แ ล ไ ม่ ไ ห ว แล้ว ส่วน เ ห ลื อ อีก 37 ไร่ นั้นตนจะเก็บไว้มันอยู่ใกล้บ้าน เผื่อจะเอาไว้ทำ อ ะ ไ ร ได้

ต่อมาได้พาไปดูบ้าน ส มั ย ตอนเป็น โ ป ง ล า ง และได้ส่ง เ งิ น ที่ไม่ได้ เ ย อ ะ มาก มาให้พ่อกับแม่ แต่พ่อเก็บ ห อ ม ร อ ม ริ บ จนสร้างบ้านหลังนี้เสร็จ

ก่อนที่จะเผยว่า ตนนั้น เ ป็ น ห่ ว ง พ่อ เพราะ อ า ยุ เ ย อ ะ แล้ว แต่ยังทำงาน ต า ก แ ด ด อยู่ ด้วยความพ่อเป็นคนชอบทำงาน

ไม่ค่อยอยู่เฉย ก็จะออกไป ตั ด ห ญ้ า มา เ ลี้ ย ง วัว ทำให้งานนี้ อี๊ด อดที่จะ แ ซ ว พ่อไม่ได้ว่า เ งิ น ที่ลูกหลานส่งให้ไม่ พ อ ใ ช้ ใช่ไหม

พ่อ กับ อี๊ด

หนุ่มอี๊ด

ก ลั บ บ้านหาพ่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *