อดีตศัลยแพทย์ ลั่น คดีแตงโมยังไม่จบ

เรียกว่ายังเป็น ป ร ะ เ ด็ น ที่หลายคนยังให้ความ ส นใ จ อยู่กันอย่างมาก สำหรับ ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต ของ แตงโม นิดา

ที่ พ ลั ด ต ก เ รื อ เมื่อ 24/02/65 ที่ผ่านมา ซึ่งสังคมยังตั้งข้อ ส ง สั ย และ ห ลั ก ฐ า น ต่างๆที่ยังไม่ ค ลี่ ค ล า ย มี เ งื่ อ น งำ อยู่หลายอย่าง

ประวัติ แตงโม นิดา แตงโม มีชื่อจริงว่า นิดา พัชรวีระพงษ์ เกิดวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 252 ภูมิลำเนา เป็นคนกรุงเทพมหานคร จบศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา จบศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต แตงโม นิดา มีชื่อเกิดว่า พัชรวีระพงษ์ และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ภัทรธิดา ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น นิดา โดย แตงโม นิดา เข้าวงการบันเทิงในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการที่เดินซื้อของในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และมีแมวมองชวนไปทดลองงานและให้นามบัตรไว้ เธอจึงได้ไปทดสอบหน้ากล้องและได้ถ่ายโฆษณา หลังจากนั้นในปี 2545 แตงโม นิดา ได้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ ปี 2002 และได้ตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 หลังจากนั้นเธอก็ได้เห็นประกาศของโทรทัศน์ช่อง 7 จึงทดลองงาน และหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานที่เรียกว่าสร้างชื่อให้กับตัวเอง อย่างละครเรื่อง เบญจา คีตา ความรัก และเธอได้ยกเลิกสัญญาในปี 2557 มาเป็นนักแสดงอิสระ หลังอยู่ช่อง 7 มา 11 ปี แตงโม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีครึ่ง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.35 ก่อนหน้านี้เคยได้สมรสกับ โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และได้เลิกกันไปแล้ว ซึ่งมีบุตรบุญธรรม 1 คน คือ น้องอีสเตอร์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้จัดการส่วนตัวของเธอเอง Photo By melonp.official : IG

พร้อมทั้งรอผล ส รุ ป ของ ค ดี จะจบลงอย่างไร แต่ก็มีหลายคนที่ออกมาเรียกร้องความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้กับ สาวแตงโม โดยหนึ่งในนั้นก็

คือ นายอัจฉริยะ ที่ก่อนหน้านี้ ได้ ยื่ น ฟ้ อ ง ผู้ ต้ อ ง ห า บนเรือ ต่อ ศ า ล นนทบุรี ต่อมาทางด้านคุณภนิดา แม่ของแตงโม

ก็ยื่นขอถอน ฟ้ อ ง ค ดี ออก เพราะเห็นว่า เป็นการทำไปโดย พ ล ก า ร ไม่ได้ แ จ้ ง เรื่องให้แม่ และทีม ท น า ย ที่ดูแล ค ดี นี้ให้ทราบก่อน

และ ศ า ล ได้ ย ก เ ลิ ก นัดวัน ไ ต่ ส ว น คำ ฟ้ อ ง ในวันที่ 20/07/65 แล้ว พอหลังจากที่มี ร า ย ง า น ว่าทางคุณแม่ภนิดาได้ยื่น ถ อ น ฟ้ อ ง ค ดี แตงโม

ล่าสุดทางด้านอดีต ศั ล ย แ พ ท ย์ พ.อ.นพ. ธวัชชัย โ ร ง พ ย า บ า ล พ ร ะ มงกฎเกล้า ที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาทวงความ ยุ ติ ธ ร ร ม

ให้กับแตงโม แบบที่ไม่ เ ก ร ง กลัว อิ ท ธิ พ ล ได้ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำนองว่า

ใครบอกจบ ค ดี แตงโม ส่วนส นุ ก มันเพิ่งเริ่มต้น ทั้งนี้ เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย

อดีต ศั ล ย แ พ ท ย์

จากเหตุการณ์

จากระบบเว็บ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *