หน่วยคอมมานโด บุกจับ พ่อนิกกี้ คาบ้านพัก

จาก ร า ย ง า น ข่ า ว ได้รับ แ จ้ ง ว่า ทางด้าน เ จ้ า ห น้ า ที่ หน่วย ค อ ม ม า น โ ด เข้า บุ ก ร ว บ ตัวคน ร้ า ย

ที่บ้านพัก บริเวณแถวนนทบุรี ซึ่งทราบชื่อว่า นายวรเชษฐ จันทพันธ์ ที่เป็นผู้ ต้ อ ง ห า ตาม ห ม า ย จั บ

พยายาม ค่า หลังใช้ อ า วุ ธ ทำ ร้ า ย คนขับรถบรรทุก โดยไม่ทราบ ส า เ ห ตุ จนทำให้มีผู้ได้ รั บ บ า ด เ จ็ บ

และรถยนตร์เกิดความ เ สี ย ห า ย ในพื้นที่นนทบุรี ต่อมาทราบว่า นายวรเชษฐ เป็น บิ ด า ของ นั ก แ ส ด ง ดัง

นิกกี้ ณฉัตร และ นั ก ร้ อ ง ดัง เม้าส์ บีโอวาย ทั้งนี้พอหลังจากที่มี ข่ า ว ออกมา ทางผู้ สื่ อ ข่ า ว

ได้มีการ ติ ด ต่ อ ไปยังคน ใ ก ล้ ชิ ด ของนิกกี้ เพื่อจะ ส อ บ ถ า ม ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

แต่ยังไม่สามารถ ติ ด ต่ อ ได้ และด้าน นั ก แ ส ด ง คนดังกล่าว ก็ยังไม่มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใดๆ

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ที่พ่อแม่ แ ย ก ท า ง กันนั้น ทางด้านนิกกี้ ก็ได้มาอยู่ในความ ดู แ ล ของแม่เป็นหลัก

บุ ก จั บ

นิกกี้ กับ เม้าส์

พ่อนิกกี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *