หมอพรทิพย์ แจงแล้วรอยแผลที่ขา แตงโม

ถือเป็นเรื่องที่หาความ จ ริ ง กันนานอย่างต่อ เ นื่ อ ง สำหรับเรื่องของ นั ก แ ส ด ง ส า ว “แตงโม นิดา” ที่ เ สี ย ชีวิต

ล่าสุด แ พ ท ย์ หญิงคุณหญิง “พรทิพย์ โรจนสุนันท์” หนึ่งในผู้เข้า ร่ ว ม สั ง เกต ก า ร ณ์ ชั น สู ต ร ศ พ ส า ว “แตงโม”

ครั้งที่ 2 ก็ได้ เ ค ลื่ อ น ไหวพูดถึง ค ดี “แตงโม” ผ่ า น ทาง เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่ ว น ตั ว Porntip Rojanasunan อีกครั้ง

โดย “หมอพรทิพย์” ได้เขียนถึง ค ดี “แตงโม” ที่เกี่ยวกับประ เ ด็ น เรื่อง บ า ด แ ผ ล จากใบพัดเรือ ทำให้ได้คำตอบ ชั ด เ จ น

เรื่อง บ า ด แ ผ ล ลักษณะ ก้ า ง ปลา ระบุว่า แ ผ ล ลักษณะก้างปลานั้น เ กิ ด จากใบพัดเรือสองเครื่องยนต์ และยัง เ ผ ย อีกว่า

เมื่อวันจันทร์ได้รับประ เ ด็ น ที่ อั ย การให้ ตำ ร ว จ มาสอบ ป า ก คำหมอเพิ่มเติม โดยมีคำถามว่าได้ร่วม ชั น สู ต ร ศ พ ไหม

ได้ทำรายงานไหม ถามเหมือนไม่เคยติดตามข้อมูลที่หมอเคยให้ความเห็น ถามเหมือนไม่ได้ถาม ถามเหมือนไม่ อ ย า ก ฟังคำตอบ

คน ส อ บ ปากคำก็ต้องการบันทึกสั้นๆ บอกเพียงแค่ว่า ถู ก สั่ ง มา ห ม อ ยังคง ยึ ด ห ลั ก ทุกอย่างจะเป็นไปตาม ลิ ขิ ต กำหนด

จู่ ๆ ก็ได้ บ ท ความต่างประเทศจากผู้รู้ ปั ญ ญ า จึง เ กิ ด ทันที #แตงโมต้องไม่ ต า ย ฟ รี #ความเป็น ธ ร ร ม ต้องเกิดขึ้นในสังคม

แตงโม นิดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *