เบิ้ล โพสต์เศร้าถึง Jack WC

สำหรับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่สร้างความ เ สี ย ใ จ แก่ ว ง ก า ร เ พ ล ง เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ สู ญ เ สี ย นั ก ร้ อ ง หนุ่ม Jack WC

ไปอย่าง ก ะ ทั น หั น ด้วยจากการที่ หนุ่ม Jack WC ได้ ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ รถ เ สี ย ห ลั ก พุ่งลงข้างทาง ที่สกลนคร

เป็น เ ห ตุ ให้ เ สี ย ชี วิ ต งานนี้เหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลับ และคน บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามา แ ส ด ง ค ว า ม เ สี ย ใ จ เป็นจำนวน

รวมไปยัง แมน อาร์ นั ก ร้ อ ง หนุ่ม ที่เคย ร่ ว มง า น ด้วย ได้โพสต์ไว้ อ า ลั ย ที่ว่า ขอบคุณ ต ล อ ด เ ว ล า ที่อยู่ด้วยกัน

ช่วย เ ห ลื อ กันมาตลอด ห ลั บ ให้ ส บ า ย นะ ล่าสุดทางด้าน นั ก ร้ อ ง ดัง เบิ้ล ปทุมราช ได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คว่า

ทำไม ไ ว ข น า ด นี้ นั ด กั น 19-20 นี้ จะ ถ่ า ยเ อ็มวีด้วยกัน ถึงเป็นการ รู้ จั ก เพียง เ ว ล า สั้นๆ แต่ก็มีความสุข

นอกจากนี้หนุ่มเบิ้ล ยังได้เผยภาพที่ตนไปร่วม ง า น ศ พ พร้อมระบุว่า ไม่รู้จะหาคำ อ ะ ไ ร มาพูด

ขอให้ไป สู่ ภ พ ภู มิ ที่ดี คนที่อยู่ก็สู้ต่อไป ทั้งนี้ เพลง เ ธ อ มากับ ผั ว ที่หนุ่ม Jack WC ร่วม feat. กับ Owen และ Man’r

ซึ่งเป็น ผ ล ง า น ที่สร้าง ชื่ อ เ สี ย ง ให้กับ Jack WC ที่มียอดวิวใน ยู ทู ป พุ่ ง สูง 15 ล้านวิว

แจ๊ค

ร่วมงาน

หนุ่มเบิ้ล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *