นักร้องหนุ่มแร็พเปอร์เสียชีวิตกะทันหัน

สำหรับ ห นุ่ ม Jack WC แ ร็ พ เ ป อ ร์ อีสาน เพลง ดั ง ยู ทู บ ล่าสุดเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ เ สี ย ชีวิตแล้ว

กับเพลง ดั ง 15 ล้ า น วิว ท่ า ม กลางความ เ สี ย ใจของ บ ร ร ดา แ ฟ น เพลงกับการ จ า ก ไป

อย่าง ก ะ ทั น หันของนัก ร้ อ ง ห นุ่ ม รวมถึง แมน อาร์ นัก ร้ อ ง ห นุ่ ม อีกคน ที่เคย ร่ ว ม งานกับ Jack WC

ได้โพสต์ข้อความ แ ส ด ง ความ เ สี ย ใ จ และ อ า ลั ย ใน เ ฟ ซ บุ๊ ก ว่า “ขอบคุณตลอดเวลาที่อยู่นำกันมา

Jack WC มี บ่ มีกะอยู่นำกัน ช่ ว ย เหลือกันมาตลอด ผม ฮั ก อ้ า ย คั ก ถึง บ่ แ ม่ น สาย เ ลื อ ด เดียวกัน

10 กว่าปี ทุ ก ข์ หรือสุข เ ฮ า กะช่วยกันร่วมทางมานำกัน หลับให้สบายอ้าย” ส่วนสา เ ห ตุ การ เ สี ย ชีวิต

ของ Jack WC เบื้อง ต้ น ทราบว่า ประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ รถ เ สี ย หลัก พุ่ ง ลงข้างทาง ในจ.สกลนคร

โดยอยู่ระหว่างนำ ศ พ ไปบำ เ พ็ ญ กุ ศ ล ทางศาสนา สำหรับ ผ ล งานที่สร้างขึ้นให้รู้จัก Jack WC

คือเพลงเธอมากับ ผั ว ที่ Jack WC ได้ไป ร่ ว ม feat กับ Owen และ Man’r โดยเพลงนี้ยังได้

น้องโอลีฟ โตเกียวเนยกรอบ มา ร่ ว ม เล่น เ อ็ ม วี ให้ด้วย ซึ่งมี ย อ ด วิ ว ใน ยู ทู บ ถึง 15 ล้ า น วิว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *