แพนเค้ก โดนเซอร์ไพร์กลางงานแต่ง

คู่ รั ก ม า ร า ธ อ น น า ง เ อ ก ชื่อดัง แพนเค้ก เขมนิจ กับ ส า ร วั ต ร หมี ที่หลายคนรอ ลุ้ น ข่ า ว ดีของทั้งคู่

โดยก่อนหน้านี้มีภาพออกมาว่าทั้งคู่ได้ไป ล อ ง ชุด แ ต่ ง ง า น และมีภาพ ก า ร์ ด แ ต่ ง ง า นออกมาให้ชมกัน

ทำเหล่าคน บั น เ ทิ ง และแฟนๆต่าง ยิ น ดี แล้วเมื่อช่วงเช้า วันนี้ 10/6/65 สาวแพนและพี่หมี ได้ จู ง มื อ กัน

เข้า พิ ธี วิ ว า ห์ กันไป เ รี ย บ ร้ อ ยแล้ว ซึ่งภาพ บ ร ร ย า ก า ศ ในงานนั้นเต็มไปด้วยความ อ บ อุ่ น และ ชื่ น มื่ น

ท่ามกลาง บ ร ร ด า เพื่อนๆใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ที่มา ร่ ว ม ง า น กันล้นหลาม ล่าสุดทางด้าน อิ น ส ต ร า แ ก ร ม

ของ นั ก ร้ อ ง ชื่อดัง อย่าง บอย พีซเมคเกอร์ ได้เผยช่วง น า ที เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ที่เป็นการ เ ต รีย ม ง า น ล่วงหน้า 6 เดือน

กับ พี่หมี เ จ้ า บ่ า ว เพื่อที่จะมา ร้ อ ง เ พ ล ง ให้กับ แพนเค้ก เ จ้ า ส า ว ป้ า ย แ ด ง เนื่องในวัน สำ คั ญ ที่ พิ เ ศ ษ นี้

แพนเค้ก ไม่รู้มาก่อน เพราะก่อนหน้านี้สาวแพนเค้ก ได้ ติ ด ต่ อ ไปแล้ว แต่บอย อ้ า ง ว่า ติ ด ง า นไป ร่ ว ม งานไม่ได้

พี่หมีได้ ติ ด ต่ อ ไป จะให้มา เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ และ ว าง แ ผ น กันมาร่วม 6 เดือน อยากบอกว่า เ ลื อ ก เพลง ย า ก มากที่จะให้ เ ห ม า ะ ส ม กับทั้งคู่

จึง ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก เพลง ฉันดีใจที่มีเธอ มันมีค ว า ม ห ม า ย แบบใช่สุดแล้ว ตน รู้ สึ ก เป็น เ กี ย ร ติ และ ดี ใ จ มาก

ก็ต้องขอบคุณพี่หมีที่ ไ ว้ ใ จ ให้มา ร้ อ ง เ พ ล ง ในวัน สำ คั ญ นี้ ขอ อ ว ย พ ร ให้มีแต่ ค ว า ม สุ ข และ ร อ ย ยิ้ ม แ บ บ นี้ ตลอดไป

บอย พีซเมคเกอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *