แม่ เผยสาเหตุ คดีแตงโม

หลังจากมี เรื่องของ ส า ว แตงโม นิดา ต ก เรือ เ สี ย ชี วิ ต ก็มีหลายคนที่ ช่ ว ย กัน ค้ น หาความจริง

รวมถึงคุณแม่ภนิดา คุณแม่ของแตงโม ที่มี ท น า ย เดชาเป็น ท น า ย ความเรื่องนี้ และ ค อ ย ให้คำ ป รึ ก ษ า

คุณแม่ตลอด จ น ล่าสุด เ กิ ด ความคิดเห็นทาง ค ดี ไม่ตรงกัน หลังจากที่คุณแม่ เ ชื่ อ เป็น ค ดี ฆ า ต ก ร ร ม

แต่ ห ลั ก ฐานที่ อั ย การจะ ฟ้ อ ง เป็น ค ดี ประ ม า ท เป็น เ ห ตุ ให้ผู้อื่นถึง แ ก่ ความ ต า ย ตนเลยขอ ถ อ น ตั ว

และคุณแม่ยังได้ส่งโทรศัพท์มือถือของแตงโมไปให้ บั ง แจ๊ค จ น มีภาพ ห ลุ ด ออกมาและแม่ อ้ า ง ว่าโทรศัพท์

อยู่กับตน และยังจะให้ ท น า ย เดชา ฟ้ อ ง ท น า ย ตั้มอีก สุดท้ายความจริงก็เปิด เ ผ ย ว่าคุณแม่ทำไมถึงต้อง

แ อ บ ทำทุกอย่าง เพราะว่า ดช. คอย ข่ ม สั่ ง ห้ า ม คุณแม่ ติดต่อ ลุงอัจ คอยกำกับ ห้ า ม ไม่ให้คุณแม่ทำในสิ่ง

ที่ตัวเองไม่ชอบ ที่ต่อหน้า สื่ อ ทำมาเป็นพูดว่าเป็น สิ ท ธิ์ ของคุณแม่ วันนี้คุณแม่ ร้ อ ง ไ ห้ ได้ จ ริ ง ใจมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *