อัจฉริยะ ฟาดแรง กระติก ในรายการ หนุ่ม กรรชัย

นาย อั จ ฉ ริ ย ะ ได้มา ร า ย การ โ ห น กระ แ ส โดยมี หนุ่ม ก ร ร ชัย เป็น พิ ธี กรในรายการและมีช่วงหนึ่งได้ โ ฟ น อิ น

ไปหากระติกเพื่อตอบและ ชี้ แ จ ง ถึง เ ห ตุ การณ์ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากเปิดภาพกระติกบนเรือเวลา 22.13 น. ที่สะพาน พ ร ะ ร า ม 8

กระติก ยื น ยั น ไม่ได้เปลี่ยนเวลา และรูปนี้แตงโมเป็นคน ถ่ า ย ส่งให้ตำ ร ว จ แล้ว แต่ก็ว่า งง ว่าภาพนี้เกี่ยวอะไรกับแตงโม ต ก เรือด้วย

และยังได้เปิดภาพพิ กั ด ที่วัดประ ส า ท บุ ญ ญ า ว า ส ซึ่ง ถ่ า ย ตรงวัดเลย ไม่ใช่สะพาน พ ร ะ ร า ม 8 และช่วง 3 ทุ่มวัน เ กิ ด เ ห ตุ

โรเบิร์ตนั่งกับแตงโม หั ว เรือแต่กระติก อ้ า ง ว่าจำไม่ได้ต้องถามตำ ร ว จ และบนเรือโรเบิร์ตคุยกับกระติกเรื่อง ธุ ร กิ จ ที่โรเบิร์ตกำลังจะทำ

ไม่ได้มีการ ป ล อ บ ใจอะไรกันและยังได้เปิดภาพเรือและมีคน ยื น บริเวณ หั ว เรือ กระติก แ จ ง ว่า ในวงกลมคือ ปอและแตงโมยืนคุยกัน

อยู่หน้าเรือ ส่วนกระติกอยู่อีกฝั่ง ไม่ได้มองไปหลังเรือ เพราะลมจะ ตี หั ว ฟู โดยตอนนั้นใคร ขั บ เรือตอบไม่ได้ แต่เมื่อปออยู่ หั ว เรือ

โรเบิร์ตก็ต้อง ขั บ เรือ กระติก กล่าวว่า ค ลิ ป ทั้งหมดกระติกเปิดให้ตำ ร ว จ ดูหมดแล้ว ขาไปเรือ ขั บ เร็ว โดยเปิด ค ลิ ป ที่ ถ่ า ย ไว้ให้ตำ ร ว จ ดูแล้ว

โดยเรา ถ่ า ย ไว้หมด ถ้ามีอะไร ผิ ด สั ง เกตจะรู้ได้ และกระติกได้ ฟ า ด กลับนาย อั จ ฉ ริ ย ะ ว่าถ้ามี ค ลิ ป ให้เปิดออกมาเลย คนทั้งประเทศรออยู่

อ ย่ า ทำให้ แ ฟ น ค ลั บ ผิ ด หวัง พร้อมถามนาย อั จ ฉ ริ ย ะ ว่าอยากได้อะไรอีกหรือไม่ นาย อั จ ฉ ริ ย ะ ตอบว่า มีแน่นอน กระติกเตรียม จ่ อ ฟ้ อ ง ด้วย

อัจฉริยะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *