น้องภู ดีใจ ได้รถคันแรก

น้องภู ลูก ช า ย ของ ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด สุ ด ภู มิ ใ จ ลูกชายรู้ ค่ า ของ เ งิ น ไม่ ฟุ่ ม เ ฟื อ ย

น้องภู กำลัง เ รี ย น ปี 1 คณะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม ศ า ส ต ร์ ตั๊ก และ ส า มี นุ้ย เชิญยิ้ม

ทั้งดีใจและ ภู มิ ใจ สอบ ติ ด มหา วิ ท ย าลัยเลย ถ อ ย รถใหม่ ป้ า ย แดงให้ลูกชายเป็น ร า ง วั ล เพื่อขับไป

เรียนที่มหา วิ ท ย าลั ย ได้สอนให้ลูกรู้จัก คุ ณ ค่ า ของ เ งิ น ไม่ต้องขับรถ ห รู เป็น ล้ า น รอให้เรียน จ บ แล้ว

ทำงานหา เ งิ น ซื้ อ ใหม่เองได้ และตั๊กยังได้ โ พ ส ต์ ภาพ น้องภูกับรถ คั น แรก พร้อมข้อความไว้ว่า

“รถ คั น แรกของภู บอกภูว่าเราไม่จำเป็นต้องขับรถ ร า ค า เป็น ล้ า น เพราะเราแค่ ขั บ ไป เ รี ย น เท่านั้น

เอาไว้ภูทำงานหา เ งิ น ได้ด้วยตัวเองจะขับรถอะไรก็เรื่องของภู ดีที่ภูเป็นเด็กที่เข้าใจอะไร ง่ า ย มี เ ห ตุ มี ผ ล

แม่ก็ ส บ า ย ใจและดีใจ เราทำอะไรก็แล้วแต่ เ อ า ที่เรา ไ ห ว ไม่ สิ้ น เ ป ลื อ ง ไม่ เ ดื อ ด ร้อนใครเป็นดีที่สุด

ส่วนใครจะ ซื้ อ เลขตามป้ายก็ ยิ น ดีน ะ ค ะ ขอให้ โ ช ค ดี จ๊ ะ แค่นี้ก่อนนะ พี่ก็จะ รี บ ไป ซื้ อ เลขเหมือนกัน”

ทำให้มีเพื่อน ด า ร า และ แ ฟ น ค ลั บ เข้ามาแสดงความ ยิ น ดี และยัง ชื่ น ชมแม่ตั๊กที่ ส อ น ลูกได้ดีมากๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *