แฟนคลับแห่คอมเมนต์ โม อมีนา กลับคำเรื่องแตงโม รีบชี้แจง

“แอนนา” ไ ล ฟ์ ส ด ร่วมกับ “โม อมีนา” และ “ฮิปโป ฉั น ท์ ชนะ” และมีบางช่วงบาง ตอนมีการพูดว่า

ตอนเห็นสภาพ ร่ า ง ของแตงโมในตอนแรกเหมือนคน ห ลั บ ไป ไม่ใช่ ส ภ า พ อย่างที่มีภาพ

ห ลุ ด ว่ อ น โ ซ เ ชี ย ล ทำ เ อ า ชาว เ น็ ต เ กิ ด คำถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ เพราะก่อนหน้านี้ เ จ้ า ตัวเคย ร้ อ ง ไห้

ใน ไ ล ฟ์ ส ด และบอกว่า สภาพ ร่ า ง แตงโมคือจำหน้าไม่ได้ ต้องดู ร อ ย สั ก ถึงจะรู้ว่าใช่แตงโมหรือเปล่า

ทุกคนยัง ส ง สั ย อีกว่าคำพูดที่เปลี่ยนไปเพราะ ห่ ว ง ความ ป ล อ ด ภั ย ของตัวเองหรือเปล่า ล่าสุด โม อมีนา ได้ออกมา ชี้ แ จ ง

ส า เ ห ตุ ที่กลับลำ เพราะได้เห็นภาพตอนแรกตอนพบ ร่ า ง จากผู้ใหญ่คนหนึ่ง เป็นลักษณะคนหลับ ส่วนภาพที่ ห ลุ ด

ออกมานั้น เนื่องจาก ผ่ า น การตรวจ พิ สู จ น์ จาก เ จ้ า หน้าที่ และ ร่ า ง ไม่สามารถ ปิ ด ป า ก และหลับตาได้เองเหมือน

คนมีชีวิตเลยกลายเป็นอย่างนั้นไป โมถึงกับน้ำตา ค ล อ ท้ อ ใจ เอาใจ ช า ว เ น็ ต ไม่ถูก แต่จะสู้เพื่อพี่อยู่เงียบ ๆ

เหมือนที่เคยทำ ไม่ใช่เงียบแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไร แต่ไม่อยากพูดอะไรให้กระ ท บ ค ดี ส่วนที่ตรวจพบ ย า เ สี ย ส า ว

ในเลือดคนบนเรือจริง ๆ ตนรู้มานานแล้ว แต่ไม่ได้ออกมาพูด อยากให้ ห ลั ก ฐ า น ทุกอย่าง มั ด ตัวคนกระ ทำ ผิ ด

และเรื่องที่ รั บ งาน อั พ ค่ า ตัวแทนก็เพิ่งรู้ ป ฏิ เ ส ธ งานไปก็ เ ย อ ะ ไม่เคย เ รี ย ก ร้ อ ง เ งิ น อะไร แต่ ยื น ยั น ไม่เคยคิดมาแทนที่ใคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *