ไฮโซปอ เผยแล้ว เป็นคนใช้เอง หลังผลเลือดออก

กลายเป็น ป ร ะ เ ด็ น ที่หลายคนต่าง จั บ ต า ม อ ง อีกครั้ง เมื่อทางด้าน เ ล ข า ธิ ก า ร สำนักงาน ผู้ ต ร ว จ การ แ ผ่ น ดิ น

ได้เผยถึงผล ต ร ว จ ร่ า ง ก า ย พ ย า น คดีของ ด า ร า สาวแตงโม นิดา

ซึ่งผล ต ร ว จ เ ลื อ ด พ ย า น ทั้ง 3 คน ไม่พบ แ อ ล ก อ ฮ อ ล แต่มี 1 คน

พบ ส า ร กลุ่ม เ บ น โ ซ ไ ด อ า ซิ ปิ น ส์ ชนิด A l p r a  z o l a m หรือ ยา เ สี ย สาว

ล่าสุด ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย ได้เผยผ่าน ร า ย ก า ร เที่ยงวันทัน เ ห ตุ ก า ร ณ์ ว่า

ส า ร ดังกล่าวถูกพบใน ร่ า ง ก า ย ของ ไฮโซปอ ตนุภัทร เนื่องจากได้ ติ ด ต่ อ ไปหา ไ ฮ โ ซ ปอ

แล้วทางด้าน ไ ฮ โ ซ ได้ ย อ ม รั บ ว่า เป็นตนที่ถูก พ บ ย า A l p r a z o l a m ขนาด 0.5 มิลลิกรัม

โดยได้มาจาก ค ลิ นิ ก แ ห่ ง หนึ่ง และอ้างว่าใช้เพื่อแก้ เ ค รี ย ด หลังจากเ กิ ด เรื่องบน เ รื อแล้ว

บนเรือ

แตงโม

ไ ฮ โ ซ ปอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *