หาม เปิ้ล นาคร เข้าไอซียูด่วน

สำหรับ นั ก แ ส ด ง อ า ร ม ณ์ ดี อย่าง เปิ้ล นาคร ที่นอกจากจะ ทำ ง า น ในวงการ บั น เ ทิ ง แล้ว

เจ้าตัวนั้นยังรักการขี่ เ จ็ ต ส กี เป็น ชี วิ ต จิ ตใ จ มักจะเห็นไป แ ข่ ง ขั น และคว้า แ ช ม ป์ อยู่ตลอด

ล่าสุด อยู่ๆก็ได้มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่าง ต ก ใ จ และ เ ป็ น ห่ ว ง อย่างมาก

เนื่องจากด้าน จูน กษมา ภ ร ร ย า คนสวย ได้ออกมาเผยภาพ น า ที ร ะ ทึ ก เป็นช่วงที่ เปิ้ล นาคร ลง แ ข่ ง เ จ็ ต ส กี

ชิง แ ช ม ป์ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  2022 ที่หาด เ ฉ ว ง เ ก า ะ สมุย นั้น แต่ขณะที่กำลัง แ ข่ ง ขั น เปิ้ลได้ ป ร ะ  สบ อุ บั ติ เ ห ตุ

โดยด้าน จูน เผยว่า เปิ้ล หั ก ห ล บ เจ็ตสกีอีกลำที่ ส ว น มา แต่มี ค ลื่ น แรงด้วย เลย ทำให้ หั ก ไป ช น เข้ากับ ท า ว เ ว อ ร์ กรรมการ

มี อ า ก า ร ซี่ โ ค ร ง หัก 2 ซี่ พักยาวๆ ใน ไ อ ซี ยู ทั้งนี้ ด้านจูนยังบอกอีกว่า ออก้าที่ต้องลง แ ข่ ง ในวัน พ รุ่ ง นี้ ตนจะเป็นคนดู แ ล และ จั ด ก า ร เอง

งานนี้เหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ และคน บั น เ ทิ ง ต่างเข้าแสดงความคิดเห็น และแ ห่ ส่ง กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เปิ้ล นาคร หายไวๆ กันอย่าง ล้ น ห ล า ม

โพสต์จูน

เปิ้ล

เ กิ ด เรื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *