แซม​ พาทัวร์อาณาจักรที่เยอรมัน

เรียกได้ว่า โ ล ด แ ล่ น ใน ว ง การบัน เ ทิ ง มานานกว่า 20 ปี สำหรับ แซม ยุรนันท์ กับ บ ท บ า ทที่ทำให้

แ ฟ น ๆ อิ น กับละคร และความ ห ล่ อ ที่ไม่เคยเปลี่ยน ได้พา ช ม อาณาจักรที่เยอรมัน ร ว ย พัน ล้ า น ไม่เป็น ด า ร า ยังได้

“แซม ยุรนันท์” ที่ แ ท้ เป็นลูก เ สี้ ย ว เยอรมัน จึงได้ ค ร องโ ร ง แ ร ม 200 ปี นอกจากการ แ ส ด ง ที่ แ ฟ น ๆร้อง ว้ า ว แล้ว

ต้น ต ร ะ กูล และ ธุ ร กิ จ ของเขา เรียกว่าทั้ง เ ก่ ง ทั้ง โ ป ร ไ ฟ ล์ ดี แม้ใน ร ะ ย ะ หลังอาจจะไม่ ค่ อ ย ได้เห็นหน้า

เพราะ เ จ้ า ตัวได้หันมาทำ ธุ ร กิ จ ส่วนตัวต่างๆ มากมาย โดยเขาได้เผยความภาค ภู มิ ใ จ ของตนเองใน ฐ า น ะ

เ จ้ า ของ โ ร ง แ ร ม ที่เยอรมัน ซึ่งเขายังได้ ติ ด ธงชาติไทย กว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยได้ เ ผ ย ความประ ทั บ ใ จ

ผ่าน อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่วนตัวที่ประ ส บ ความ สำ เ ร็ จ และ ภู มิ ใจในความเป็นไทย พร้อมทั้ง ร ะ บุ ข้อความว่า

เป็นความ ภู มิ ใจของคนไทยที่ทำ ธุ ร กิ จ ที่ต่างประเทศ และได้รับการ ย อ ม รับจาก เ จ้ า ของประเทศให้นำ ธ ง ชาติไทย

มาประ ดั บ หน้า โ ร ง แ ร ม ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ 1 ของเมือง พ นั ก งานก็ เ ค า ร พ ด้วยการไหว้ ส ว ย ๆ พร้อมกล่าวสวัสดี ค รั บ

และขอบ คุ ณ ค่ ะ รวมทั้งอาหารไทยและ บ ริ การแบบไทยๆ ทำให้ได้รับการ ชื่ น ช ม เป็นอย่างมาก หลายคนเห็นภาพ

แล้วต่างเข้ามาแสดงความ ยิ น ดี พร้อม ช ม ความ ส ว ย งาม โ ร ง แ ร ม ซึ่งครอบครัวของเขา มีมาตั้งแต่สมัยอยู่ประเทศเยอรมนี

ก่อนจะย้ายมาอยู่ในประเทศไทย เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ เขายังเป็น พิ ธี ก ร รายการโทรทัศน์ นัก ร้ อ ง และ อ ดี ต ผู้สมัคร

รับ เ ลื อ ก ตั้ง และ เ จ้ า ของ ธุ ร กิ จ ปัจจุบัน แซมเปิด ค ลิ นิ ก สุขภๅพร่วมกันชื่อว่า Panacée Medical Center

อยู่ที่อาคารบาง ก อ ก เมดิ เ พ ล็ ก ซ์ นอกจากนี้ยังมี โ ร ง พ ย า บ า ล ด้านสุขภาพลักษณะเดียวกันที่ประเทศเยอรมนี

แซม ยุรนันท์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *