อิงฟ้า จ่อถูกฟ้อง ปมติดสัญญาต้นสังกัด

สำหรับเจ้าของ ตำ แ ห น่ ง  มิ ส แ ก ร น ด์ ไทยแลนด์ 2565 อย่าง อิงฟ้า วราหะ ที่พอมงลงหัวก็ไม่วายเจอ ก ร ะ แ ส ด  ร า ม่ า มากมาย

ล่าสุด ที่กำลังเป็น ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น ร ะ อุ อยู่ ก็คือ เรื่องติด สั ญ ญ า กับต้น สั ง กั ด เก่านานถึง 12 ปี โดยทางด้านบริษัท แ ส ง ร วี

เอ็น เ ต อ ร์ เทน เ ม้ น ต์ จำกัด ออกมาเผยผ่านทางเพจ เ ฟ ซ บุ๊ ค ว่า อิงฟ้ง มี ส ถ า น ะ เป็น ศิ ล ปิ น นัก ร้ อ ง นัก แ ส ด ง ของบริษัท

ตาม สั ญ ญ า ถึงวันที่ 21 กันยายน 2568 ที่ระบุไว้อย่าง ชั  ด เ จ น ว่า ห้ามไม่ให้รับงาน แ ส ด ง ต่างๆ ทั้งพิธีกร เล่น ล ะ ค ร เล่น ภ า พ ย น ต ร์

ร้องเพลง ถ่าย แ บ บ   เ ดิ น แบบ หรือ รับจ้าง โ ฆ ษ ณ า ให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความ ยิ น ย อ ม เป็นลาย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร จากบริษัท

และราย ล ะ เ อี ย ด อื่นๆอีก ถ้าเกิด ล ะ เ มิ ด ข้อ ต ก ล งใน สั ญ ญ า ทางบริษัทจะ ดำ เ นิ น ค ดี ให้ถึงที่สุด ประกาศ 3 พ.ค 65

ต่อมาด้าน อิงฟ้า ได้ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่านทาง  เ ฟ ซ บุ๊ ค ตนเอง ว่า รั ง แ ก ได้แม้ ก ร ะ ทั่ ง เด็ก ทั้งนี้ ได้มีคุณณวัฒน์ อิ ส ร ไ ก ร ศี ล

ที่เป็นผู้ ก่ อ ตั้ ง มิ ส แ ก ร น ด์ ได้เข้ามาแสดงความ คิ ด เ ห็ น ว่า ไม่ต้อง ก ลั ว เดี๋ยว จั ด ก า ร ให้ งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆ และ ช า ว เ น็ ต

ต่างเข้ามาแสดงความ คิ ด เ ห็ น และให้ กำ ลั ง ใ จ อิงฟ้ากันอย่างล้นหลาม แล้วได้พบว่า เพจของบริษัท แสงรวี นั้นไม่ได้มีการโพสต์ อ ะ ไ ร มามากว่า 3 ปี

อิงฟ้า ณวัฒน์

อิงฟ้า

เพจแสงรวี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *