น้ำเพชร ฏีญาภาร์ แต่งชุดเหมือนแตงโม ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์

เรียกได้ว่าเป็นที่ น่ า ส น ใจของ ช า ว เ น็ ต สำหรับ น้ำเพชร ฏีญาร์ภา ได้โพสต์ ค ลิ ป ลง ส ต อ รี่ ไ อ จี ส่วนตัว

ชุดเดียวกับแตงโม นิดา พร้อมมีผ้า ค ลุ ม สีขาว ผู ก เ อ ว อีก เหมือนชุด ส า ว แตงโม

ในวันที่ ต ก เรือ เ สี ย ชีวิต คือ กำลังนั่งอยู่เรือ ส ปี ด โ บ๊ ท ล่ อ ง ในแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ยา ผ่านสะพาน พ ร ะ ร า ม 8

พร้อมกับโพสต์ ท่ า ถ่ า ย เ ซ็ ก ซี่ ” Waiting for my new portrait fashion set out soon ”

จ น กลายเป็นประ เ ด็ น อย่าง ห นั ก ทำให้ เมญ่า รวิสรา หนึ่งในเพื่อนของแตงโม โ ผ ล่ ค อ ม เ ม น ต์

“เ อ า จริงๆ ก็พยายามมองที่ วั ต ถุ ประ ส ง ค์ ถ้าพยายามทำให้คนไม่ ลื ม พี่แตงโม ก็ต้องขอบคุณ

แต่ถ้าหากทำเพื่อเรียก ร้ อ ง กระ แ ส ของตนเอง เมญ่าเป็นคนที่อยู่ข้างพี่แอนนา และเพื่อนๆ หลายๆคน

ความ เ จ็ บ ป ว ด ของเรายังคงไม่ จ า ง หาย วิธีที่นำเสนอ มั น ส ะ กิ ด แ ผ ล ใจไปหน่อย ความ คิ ด ส่วนตัว น ะ ค ะ”

น้ำเพชร ฏีญาภาร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *