ส้มเช้ง เผยปมไม่ได้ร่วมงานบวชลูก เท่ง

หลังจากที่ โหงวเฮ้ง ลูกชายคนโตของ เท่ง เถิดเทิง ได้เข้า พิ ธี อุ ป ส ม บ ท ไปเมื่อช่วงต้น เ ดื อ น มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ก็เกิด ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ขึ้น เนื่องจากหลายคนต่าง จั บ ต า ม อ งว่า สาวส้มเช้ง ที่เป็น ญ า ติ กันแท้ๆ แต่ ก ลั บ ไม่เห็นไป ร่ ว ม ง าน  บ ว ช

ล่าสุดด้านส้มเช้ง ได้ออกมาเผย ส า เ ห ตุ ที่ตนไม่ได้ไป ง า น ไม่ใช่ตน เ พี ย ง คนเดียว แต่ที่บ้าน มี6 คน ก็ไม่มีใครได้ไปเลย แม้แต่ยาย

ก็คงเป็น ห่ ว ง พวกเรา กลัวจะ ติ  ด… ..โ.. …ค.. ….วิ.. …ด ต่อมาด้านลูกสาวของส้มเช้งเผยว่า ลุงเท่งบอกเหมือนกับว่าไม่อยากให้ไปกัน

เพราะ จั ด ง า น แบบเล็กๆ มันไม่มี อ ะ ไ ร เลย แต่คนอื่นไป ร่ ว ม  ง า น กันเยอะ น่าจะแบบคนอื่นไปได้ แต่พี่น้องไม่ต้องไป

ถ้าจะให้พูด ค ว า ม จ ริ ง ก็คือ พวกตนไม่ได้ รั บ คำ เ ชิ ญแบบส่วนตัวที่เป็น ท า ง ก า ร เพราะมีแต่คำ เ ชิ ญ ใน โ ซ เ ชี ย ล

ด้วยความที่พวกตนเป็น พี่ น้ อ ง ญ า ติ กัน ก็น่าจะมี ทั ก มาบอกกันสักหน่อยว่าจะ บ ว ช แล้วพวกตนก็ไม่ รู้ สึ ก น้ อ ย ใ จหรือ ติ ด ใ จ อ ะ ไ ร

มันก็เลยทำให้ไม่ ก ล้ า ที่จะไปร่วมงานด้วย และอยากบอกไม่ได้มี ปั ญ ห า อ ะ ไ ร กัน แต่แค่ไม่ได้ รั บ เ ชิ ญ เลยไม่ได้ไปแค่นั้นจริงๆ

ส้มเช้ง กับลูกสาว

บ ว ช ลูกชาย

พิ ธี บ ว ช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *