สุดขนลุก แห่ซูม ถ่ายติดหัวพญานาค

จากกรณี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ได้มี ค น ไ ท ย อยู่ สิ ง ค โ ป ร์ ได้พาเพื่อน ช า ว สิ ง ค โ ป ร์ มาเที่ยว

เพื่อ ก ร า บ ไ ห ว้ สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ภูลังกา ถ้ำนาคา บึงกาฬ

ที่มีหินเป็นรูปร่าง ค ล้ า ย พ ญ า นา ค มีทั้ง ส่วน ตั ว และส่วนหัว ซึ่งได้ จ อ ง คิว และมีไ ก ด์นำขึ้นไป

ก ร า บ ไ ห ว้ สั ก ก า ร ะ สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ด้านบน ถ้ำ น า ค า ต่อมาได้มี ร า ย ง า น ว่า ช่วงเวลา 11.00 ของวันที่24/3/65

มีภาพ ถ่ า ย จากโทรศัพท์ เป็นภาพที่ กำ ลั ง ยืน ไ ห ว้ พ ญ า น า ค อยู่นั้น แต่ เ ห นื อ ศี ร ษ ะ

จะเห็นเป็นเหมือน ค ล้ า ย หัว พ ญ า น า ค ทั้งนี้ด้านไกด์ที่นำ เ ที่ ย ว ได้เผยว่า ตน เห็นภาพ ดั ง ก ล่ า ว แล้ว

ยัง รู้ สึ ก  อึ้  ง และ ข น ลุ ก อย่างมาก แล้ว เ ชื่ อ ว่าเป็น พ ญ า น า ค มา ป ร า ก ฎ ให้เห็น ยิ่ง ซู ม ภาพมันก็ ยิ่ ง ชั ดว่า

เหมือนหัว พ ญ า น า ค มองที่คนกำลัง ไ ห ว้ อยู่ เพราะ พ ญ า น า ค มีจริง ก็แล้วแต่ความเชื่อ เพราะถ้าเกิดดูแบบไม่คิด อ  ะไ ร ก็เป็นแค่ภาพ ธ ร ร ม ด า

ภาพติดหัว พ ญ า น า ค

สักการะ

ก ร า บ ไ ห ว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *