จอนนี่มือปราบ เผยลูกสาว แม่ยาย ยังน่าเป็นห่วง

จากกรณี จอนนี่ มื อ  ป ร า บ ที่ออกมาเผย เ รื่ อ ง ร า ว ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตัวเอง ซึ่งเป็น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่นางลำไพ แม่ยาย

และเด็กหญิง ยมลพร ลูกสาว ได้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ถูก ร ถ ช น และนำตัวส่งรพด่วน เนื่องจาก อ า ก า ร ส า หั ส ที่ระบุว่า

น้องพาขวัญ ต้องใส่เครื่อง ช่ ว ย ห า  ย  ใ จ อยู่ใน ไ อ ซี ยู ผล ส แ ก  น ส ม อ งและช่องท้องเบื้องต้น ไม่มี เ ลื อ ด ออก ชี พ จ ร ออกซิเจนปกติ

แต่ต้องอยู่ในความ ดู แ ล ของหมออย่าง ใ ก ล้ ชิ ด ช่วย ภ า ว น า ส่ง กำ ลั ง ใ จ ให้ลูกสาวหน่อย และส่วนแม่ยาย นั้นถูกนำไป รั ก  ษ า ที่อีก โ ร ง พ ย า บ า ล มี อ า ก า ร ทรงตัว แขนขา หั ก

ล่าสุดทางด้านจอนนี่ มื อ ป ร า บ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คอีกครั้งเป็นการ อั พ เ ด ท ส ถ า น ก  า ร ณ์และ อ า ก า ร ของลูกสาว ที่ว่า

พ่อแม่จะเฝ้ารอหนู ขอให้ ป ล อ ด ภั ย เร็วๆนะลูกรัก น้ำตาจะเป็นสาย เ ลื อ ด พร้อมทั้งว่า อ า ก า ร ของน้องยังต้องเฝ้าดูตลอด เ ว ล า

ใส่ ส า ย อ อ ก ซิ เ จ น ช่วย ห า ย ใ จ แล้วด้านแม่ยาย ได้ ย้ า ย มารพ.เดียวกับน้องแล้ว พบ เ ลื อ ด ออกใน ส ม อ ง 1 เปอร์เซนต์

ตน พ ย า ย  า ม ไหว้ขอ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใน โ ร ง พ ย า บ า ล สรรพ สิ ท ธิ์ ประสงค์ เพื่อให้ลูกสาวและแม่ยาย พ้ น ขี ด อั น ต ร า ย

ต่อมา ได้มีการเผยว่าช่วงเช้า 9/4/65 น้องพาขวัญ เริ่ม ลื ม ต า รู้สึกตัว และ ข ยั  บ ตัว ได้ แต่ก็ยังใส่เครื่อง ช่ ว ย ห า ย ใ จ

ด้านแม่ยาย อาการ ท ร ง ตัว แต่ทั้งสองคนยังต้องอยู่ในความ ดู แ ล ของ ห ม อ ตลอด แล้วด้านภรรยาและตนนั้น มี จิ ตใ จที่ แ ย่ มาก หวังแค่เพียงจะได้ฟังจากหมอว่าทั้งคู่ดีขึ้น

จอนนี่

จอนนี่ มือ ป ร า บ

โพสต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *