เผยภาพ สงกรานต์ ครั้งแรกวันที่เกิดเหตุ

“ส ง ก ร า น ต์ เ ต ช ะ ณรงค์” เปิดภาพครั้งแรกหลังเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ห นั ก ส า หั ส ตอน ขี่ จักรยาน

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา สงกรานต์ได้ โ พ ส ต์ ภาพ แมท ภีรนีย์ ห ว า น ใ จ เ คี ย ง ข้ า ง

ขณะออกจากโรงพยาบาล พร้อม แ ค ป ชั่ น ว่า ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ โ ร ง พ ย า บ า ล ศิริราชและ บุ ค ล า ก ร ทุกๆท่าน

จาก ก้ น บึ้ ง ของ หั ว ใ จ Thank you from the deepest part of my heart, forever grateful

และได้เผยภาพ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ขณะตอนเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ แล้วตนเองนอนอยู่ที่พื้นโดยมี ค ร า บ เ ลื อ ด ที่พื้นด้วย

อาการ ส า หั ส มาก ณ ตอนนั้น และก็เปิดภาพ ข ณ ะ อยู่ โ ร ง พ ย า บ า ล มีการ เ จ า ะ ค อ มีสายใส่ที่ จ มู ก ด้วย

อยู่ โ ร ง พ ย า บ า ล รั ก ษ า ตัวนานเกือบเดือน ทำให้มีคน บั น เ ทิ ง และ แ ฟ น ค ลั บ เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ ให้กำลังจำนวนมาก

อาทิ ผู้ ก อ ง ไอซ์ เพื่อน ส นิ ท แมท ค อ ม เ ม น ต์ บอกว่า แ ข็ ง แ ร ง ๆค รั บ พี่ ดูแล ส า ร วั ต ร ต่อไปนะ คั บ @mattperanee

บุรินทร์ Groove Riders ก็เข้ามาให้กำลังใจด้วยว่า หาย เ ร็ ว ๆ ค รั บ เพิ่งเห็นรูปว่า ห นั ก เลยแต่ แ ข็ ง แ ร ง ฟื้ น ตัว เ ร็ ว มากค รั บ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *