น้องสาวดาราดัง ถูกมีดบาด รีบหาหมอก้อง กลางดึก

สำหรับ พิ ธี ก ร ฝี ป า ก ก ล้ า มดดำ คชาภา ที่เพิ่ง ค ล อ ด รายการ จิ้ ง จ ก ทัก เป็น ร า ย ก า ร ใหม่ของ คน ส า ย มู

ที่เจ้าตัวเป็น พิ ธี ก ร  และมี พิ ธี ก ร ร่ ว  ม อย่าง ห ม อ ช้าง ทศพร โดยร่วม เ ปิ ด ตั ว เ ท ป แรกได้เชิญ

ห ม อ ก้อง สรวิชญ์มา พู ด คุ ย ได้มี ช่ ว ง หนึ่  ง ของ ร า ย ก า ร ที่ทางด้านมดดำ ได้ เ อ่ ย ถาม ห ม อ ก้อง ถึง ป ร ะ เ ด็ น

ที่ว่า เคยมี ด า ร า สาวถูก มี ด โ ก น บ า ด ตรง จุ ด ลั บ แล้วได้โทรหา ห ม อ ก้อง เป็นเรื่องจริงหรือไม่

และให้การ ช่ ว ย เ ห ลื อ อย่างไร  ซึ่งด้านหมอก้องได้เผยว่า เธอได้ โ ก น ตรงนั้นแล้วถูก บ า ด

ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง จึงให้ วี ดี โ อ ค อ ล มา แต่ตนก็แค่ พู ด เ ล่ น แล้วให้เธอไป ฉี ด บ า ด ท ะ ยั ก

ต่อมาด้านมดดำได้เผยว่า เรื่องนี้ ทั้ง ว ง ก า ร รู้ เรื่องกันหมด และเธอได้เผยกับมดดำว่า น อ ย ด์ มากที่ ถู ก บ า ด ตรงนั้น

แต่คนใน ว ง บั น เ ทิ ง ที่ คิ ด ถึ ง ตอน นั้ น ก็มีแค่ ห ม อ ก้อง ทั้งนี้ ห ม อ ก้องได้ ยื น ยั น ว่าไม่มีการ วี ดี โ อ ค อ ล แน่นอน

และได้เอ่ยชื่อออกมา คน นั้ น ก็คือ ต้นหอม นั้นเอง แล้วด้านวิลลี่ ยังเผยอีกว่า ไม่ต้อง เ ก ร ง ใ จ เพราะ ต้นหอม เป็นคน เ ล่ า เอง เลย

มดดำ

ห ม อ ก้อง

ห ม อ ช้ า ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *