แซน ไม่รอด เจอหมายจับแล้ว

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ การ เ สี ย ชี วิ ต ของ ด า ร า สาวแตงโม นิดา ที่พ ลั ด ต ก เ รื อ

กลาง แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า ตั้งแต่ คื น วันที่ 24/2/65 ที่ผ่านมา โดยทางด้าน เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ  ร ว จ

ได้แจ้ง ข้ อ ห า ไปแล้ว 2 คน คือ ปอ และโรเบิร์ต ที่เป็น ผู้ ต้ อ ง ห า ใน ค ดี แตงโม

ล่าสุดได้รับ ร า ย ง า น ว่า พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น ได้รวบรวม พ ย า น ห ลั ก ฐ า น

ยื่น ร้ อ ง ต่อ ศ า ล จังหวัดนนทบุรี เพื่อ พิ จ า ร ณ า ออก ห ม า ย จั บ แซน วิศาพัช

ที่เป็น 1 ใน 5 คนบน เ รื อ แตงโม ต่อมาทางด้าน ศ า ล ได้ อ นุ มั ติ ออก ห ม า ย จั บ แซน

ในข้อหา ป ร ะ ม า ท เป็น เ ห ตุ ให้ผู้อื่นถึง แ ก่ ความ ต า ย นอกจากนี้ ปอและโรเบิร์ต

ผู้ ต้ อ ง หาใน ค ดี นี้ ยังถูก แ จ้ ง ข้อ ก ล่ า ว ห า เพิ่ม คือให้การ เ ท็ จ กับทำ ล า ย ห ลั ก ฐ า น โดยทิ้ง แ ก้ ว และ ข ว ด ลงแม่น้ำ

คนบนเรือ

แตงโม

แซน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *