ใบ้เพิ่ม ปม 2 ดารา ไล่แอนนา

จาก ก ร ณี ที่ทาง แอนนา เพื่อน ส นิ ทของ น า ง เ อ ก สาวแตงโม นิดาได้ออกมาเผยถึงเ รื่ อ ง ร า ว ผ่าน ร า ย ก า รดัง ที่ได้เล่า ย้ อ น ไปถึง อ ดี ต

ที่ ร ะ ลึ ก ถึง มิ ต ร ภ า พ ของตนเองกับแตงโม ที่ทำให้ตน ป ร ะ ทั บ ใ จ และรู้ว่าแตงโมนั้นเป็นคนที่รักเพื่อนแค่ไหน โดยว่า มีครั้งหนึ่ง แตงโมได้ชวนตนไป ผั บ ท อ ง ห ล่ อ

ซึ่งใน ต อ น นั้ น ตนไม่รู้จักเลยว่า ท อ ง  ห ล่ อ คือ อ ะ ไ ร ก็ไป แ ต่ ง ตั ว แบบ ชิ ว ๆ  ใส่ เ สื้ อ ผ้ า ตัวละ 100-200 บาท ที่ซื้อจาก ต ล า ด นั ด ป ร ะ ตู น้ำ ใส่รองเท้าแตะ

พอเข้าไปในร้านก็เจอ ด า ร า 20 กว่าคน แต่มี ด า ร า  2 คน ที่เขา รู้ สึ ก ไม่ โ อ เ ค กับตน และ หั น มาพูดกับแตงโม ว่าพาเพื่อนมาก็ดูการ แ ต่ ง ตั ว ของเพื่อนหน่อย

งานมันไม่ เ ห ม า ะ กับเพื่อน ให้เพื่อนออกไปก่อน ดีไหม ดังนั้นแตงโมจึง ต อ บ ก ลั บ ไป ทำ น อ ง ข อ โ ท ษ ที่พาเพื่อนมาและแตงโมก็พาตนออกมานั่ง ข้ า ว ต้ ม

จากนั้นก็ ก ลั บ บ้ า น พร้อมกับตนทันที หลังจากรายการดังเผยเรื่องนี้ออกไปนั้นก็เกิด ป ร ะ เ ด็ น ขึ้นมาอย่าง ร้ อ น ร ะ อุ พร้อมทั้งตั้ง คำ ถ า ม และต่างเดาว่า ด า ร า2 คนนั้นคือใคร

ล่าสุดทางด้าน เ พ จ ดังได้มีการออกมาเผยว่า รู้ว่าเป็น ใ ค ร พร้อมทั้ง เ อ่ ย ใ บ้ว่า ด า ร า 2 คนนี้ มีคนหนึ่งเป็น น า ง เ อ ก และอีกคนเป็นเพื่อน น า ง เ อ ก แถมเป็นลูก ค รึ่ ง ทั้งสองคนเลย

ที่เวลาอยู่ต่อหน้าคน อื่ น จะดู เ ฟ ร น ด์ ลี่ แ บ๊ วๆ ใสๆ แต่ความจริงชอบ เ ห ยี ย ด คน ไม่น่ามีลูกมี ส า มี เลย และทิ้งท้ายว่า 2 ด า ร า นั้น

ไม่ใช่ ช ม พู่ และไม่ใช่ ส ม า ชิ ก แ ก๊ งน้ำ แ ข็ ง ใส เพราะคนใน แ ก๊ ง นี้ดีกับแอนนาทุกคน งานนี้ทำเอาเหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่าง แ ห่เ ข้ามาคอมเม้นต์ ชื่อ อั ก ษ ร ย่ อ ทายกันอย่างมากมาย

แ ก๊ง น้ำ แข็ง ใส

แอนนา แตงโม

เม้นต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *