คุณแม๊ เผยจดหมายถึงลูกสาว แตงโม

จาก ก ร ณี นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา ที่ พ ลั ด ต ก เ รื อ จนเป็น เ ห ตุ ให้ เ สี ย ชี วิ ต

ซึ่งเมื่อวันที่ 24/3/65 เป็น ค ร บ 1 เ ดื อ น กับการ จ า ก ไ ป ของแตงโม เหล่าบรรดาเพื่อนใน ว ง ก า ร และแฟนๆ

ต่างเดินทางมาที่ท่า เ รื อ จุดพบ ร่ า ง แตงโม เพื่อนำ ด อ กไ ม้ มาวางไว้ อ า ลั ย ไม่เว้นแม้แต่คุณแม่ของสาวแตงโม

ก็ เ ดิ น ท า ง ด้วยเช่นกัน พร้อมกับ ด อ ก ไ ม้ และ จ ด ห ม า ย เขียนจากความ รู้ สึ ก ที่จะ สื่ อ ให้ลูกสาว รั บ รู้ โดยระบุว่า

ต อ น นี้ ลูกได้ขึ้นไปอยู่บน ส ว ร ร ค์ แล้ว ได้ไปรับใช้ พ ร ะ เ จ้ า ตามที่ลูกตั้งหวังไว้ ตั้งแต่ตอนมี ชี วิ ต อยู่

ลูกมักจะไป โ บ ส ถ์ และพูดอยู่เสมอว่าอยากจะ รั บ ใ ช้ พ ร ะ เ จ้ า ในวันแรกที่แม่รู้ว่าลูก ต ก น้ำ มันทำให้ ใ จ แม่ ส ล า ย

คิดถึงลูกและ เ สี ย ใจที่ลูก จ า ก ไปเร็ว เพราะลูกแม่กำลัง ส ว ย และ มี ค ว า ม สุ ข ด้วยกัน

แม่ ข อพ ร กับ พ ร ะ เ จ้ า ทุกวันให้ลูกมาหาแม่ พร้อมกับทิ้งท้ายว่า ตนจะเปลี่ยน ศ า ส น า เป็น  คริ ส ต์ ตามคำที่ลูกสาวเคยขอไว้

แม่ภนิดา

จ ด หม า ย ถึงลูก

แม่ กับ แตงโม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *