กบ ทรงสิทธิ์ เผยช่วงชีวิตพลิกผัน ทำให้มีวันนี้

ล่าสุด กบ ทรสิทธิ์ ได้มาออก ร า ย ก า ร ของเพื่อนรัก อย่าง ดุ๊ก ได้มีการ โ ช ว์ การทำ อ า ห า ร

ที่เป็น สู ต ร ไม่ เ ปิ ด เ ผ ย ที่ไหนเลย ต่อมาได้มี พู ด คุ ย เรื่องราวต่างๆ จนถึงช่วงนึง

ด้านกบ ได้เผยถึง อ ดี ต ของตนว่า บ้านตน เ ค ย ล้ ม ล ะ ล า ย มาก่อน

และหลัง จ า ก นั้น ก็ทำให้ ชี วิ ต ของตน เ ป ลี่ ย นไป ไม่ได้เรียน เลยหันมา เ ปิ ด ร้ า น

ทำให้ พ บ กับ ห ม่ อ ม น้อย แล้วเริ่มเข้า ทำ ง า น แต่จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์วันนั้น

มันสอน อ ะ ไ ร มากมายให้กับตน จากเด็กมีบ้าน อ บ อุ่ น มี เ งิ น

ก ลั บต้องมาใช้ชีวิตแบบไม่ ฟุ่ ม เ ฟื อ ย ทำให้ ร อ บ ค อ บ มากสุด

แต่มันก็คุ้ม เพราะมัน ส อ น หลายอย่างให้กับเรา และทำให้เรามา ก ลั บ มามีวันนี้ และอยู่ ต รง นี้ ได้

กบ

คุน

กบ กับ ภ ร ร ย า

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *