ชาวเน็ตแชร์ นิทานหมอบี ไม่ใช่อุบัติเหตุ

จากเรื่องราวที่ยังสร้างความ เ สี ย ใ จ ให้กับเหล่าบรรดา นั ก แ ส ด ง และแฟนๆอีกหลายคน นั่นคือ

การ จ า ก ไป อย่างไม่มีวัน ก ลั บ ของ ด า ร า สาว แตงโม นิดา พ ลั ด ตกเรือ จ ม น้ำ จน เ สี ย ชี  วิ ต ตั้งแต่วันที่ 24 กพ ที่ผ่านมา

ล่าสุดด้าน หมอบี ทูต สื่ อ วิ ญ ญ า ณ ได้ออกมาเผยเรื่อง ค ดี ของแตงโม ว่าตนนั้นไม่ยุ่ง แต่ก่อนหน้านี้ มีหลายคน ให้ตนออกไป ช่ ว ย พู ด ถึ ง

เรื่องดังกล่าว แต่ตนไม่ รั บ และเชื่อว่าหลายคนทั้งในและ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ นั้นยัง ส ะ เทื อ น ใจกับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่เกิด ขึ้ น

ด้วยที่มันไม่ใช่ อุ บั ติ เ ห ตุ หรือด้วย โ ร ค ภั ย ซึ่งด้าน ห ม อ บี เ ผ ล อ ห ลุ ด ออกมา จากนั้นก็ได้เผยถึง นิ ท า น ของตน แต่ไม่ต้องเชื่อก็ได้ ที่ว่า

ได้มีคน ก ลุ่ ม หนึ่ง ชวนคนหนึ่งไป ล ง  เ รื อ โดยที่ไม่ได้ ช ว น เพื่อมานั่ง เ รื  อ เ ล่ น มันมี เ งื่ อ น งำ อยู่ทุกจุด แค่ไม่รู้ ใ ค ร จะ ผิ ด หรือ ถู ก

และได้มีการ ก ร  ะ ทำ ที่ ผิ ด ป ก ติ แล้วได้มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ เกิดขึ้น ที่ว่าคนนั้นไม่รู้ว่าจะถูกไปทำ อ ะ ไ ร แต่พอรู้ว่าจะพาไปให้ใคร ก็เริ่มไม่ พ อ ใ จ จนเกิดการ พ ลั้ ง มือ

ด้าน ห ม อ บีเผยต่อว่า ได้มีคนให้ ป ล่ อ ย แต่คิดอีกทีก็คงไม่ดี จึงวน ก ลั บ มาหา เพื่อทำให้เป็นเหมือน อุ บั ติ เ ห ตุ เชื่อว่าหลายคน คิ ด ไ ด้ ถึงความ ผิ ด ป ก ติ

แต่เจ้าหน้าที่ ก ลั บ คิด ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ เ ชื่ อ ว่าไม่ว่า ผ ล จะเป็นอย่างไง แต่ ก ฎ แ ห่ ง ก ร ร ม ตามไป ต ล อ ด แน่นอน

ห ม อ บี

แตงโม

ทู ต สื่ อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *